Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Sáng ngày 15/9/2023, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo; trưởng các phòng chuyên môn; cán bộ, công chức tham mưu có liên quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, quy định cụ thể về vai trò, vị trí, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ đã có trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như chủ trương yêu cầu phải có quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường phân cấp, phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu đã có từ lâu, xuyên suốt trong hệ thống các văn bản của Đảng. Thực tiễn cho thấy ở nhiều nơi, người đứng đầu cũng đã đề cao và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên, do chưa có văn bản nào quy định một cách cụ thể và thống nhất; chưa xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ do mình trực tiếp đề xuất, giới thiệu vi phạm kỷ luật, vi phạm phát luật, dẫn đến người đứng đầu có biểu hiện lạm quyền, chuyên quyền, độc đoán….; nhưng cũng có nơi người đứng đầu lại buông lỏng, thiếu trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, cho rằng công tác cán bộ và quản lý cán bộ là trách nhiệm của tập thể. Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, việc xây dựng Quy định là cần thiết, dựa trên những nguyên tắc cơ bản như Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời bảo đảm thực hiện đồng bộ với các quy định đã có về đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

Dự thảo Quy định được xây dựng gồm 4 chương, 9 điều quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, gồm các nội dung: Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ và quản lý cán bộ (tuyển chọn, bố trí, phân công, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, tạm đình chỉ, đình chỉ và cho thôi chức vụ); xác định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi cán bộ, lãnh đạo do mình đề xuất, giới thiệu bị vi phạm kỷ luật, vi phạm phát luật, như thời gian phải chịu trách nhiệm, các vấn đề sai phạm phải chịu trách nhiệm.

Trên cơ sở dự thảo Quy định, tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã phát biểu thống nhất, đồng tình cao về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng Quy định và các nội dung quy định trong dự thảo, bên cạnh đó cũng thảo luận, đóng góp một số ý kiến như: Tham gia góp ý vào tên gọi, phạm vi, đối tượng điều chỉnh; chi tiết vào nội dung các chương, điều trong dự thảo, trong đó, tập trung đặt ra vần đề cần quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu (mang tính định lượng) để khi sai phạm có cơ sở xử lý trách nhiệm cụ thể.       

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, sâu sắc của đại biểu; nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành quy định là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào dự thảo để bảo đảm tính khả thi cao khi quy định được ban hành; Tổ Biên tập dự thảo sẽ tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu sâu sắc hơn các vấn đề để khi quy định ban hành phải bao quát hết tất cả đối tượng và song song với đó là rà soát lại các văn bản có liên quan đến quy định trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác cán bộ.

                        Nguyễn Thị Hương 

             Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023


Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025

Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025


Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025


Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư


Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư


Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào


Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”

Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”


Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn


Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023


Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023


Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân

Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân


Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An


Lễ công bố quyết định điều động và phân công Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Lễ công bố quyết định điều động và phân công Chánh Văn phòng Tỉnh ủy