Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2021

Chiều 06/01/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đức Cường – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2020, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức cơ quan về thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua do Khối thi đua, tổ chức đoàn thể cấp trên phát động …. Đồng thời, trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tích cực triển khai, tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là việc tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, nổi bật là tham mưu, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh để phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp; rà soát, thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, kế hoạch về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm; tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng việc sắp xếp tổ chức đảng, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy theo Nghị định 26-NĐ/CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương… Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia các hoạt động tình nguyện thường xuyên được đẩy mạnh, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, công chức; góp phần tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Kết quả, trong năm 2020 tập thể cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc tham mưu và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020). Đối với các phòng chuyên môn và cá nhân thuộc Ban, có 4/4 tập thể (phòng) được công nhận danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 1 tập thể được công nhân “tập thể lao động xuất sắc”; 31/31 cá nhân được công nhận “Lao động tiên tiến”, có 09 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; có 02 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; có 02 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen; 01 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ Nghệ An tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen; 13 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tập thể Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2020

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham gia thảo luận sôi nổi; trong đó có nhiều ý kiến đề xuất nhằm trao đổi, đóng góp làm rõ thêm kết quả đạt được năm 2020, bàn về một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021. Đoàn chủ tịch hội nghị đã kịp thời trao đổi, giải đáp các đề xuất, các vấn đề tồn tại trong năm 2020 và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức về các mặt hoạt động của cơ quan trong năm 2020.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức về một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 15% là chiến sỹ thi đua cơ sở; 15% chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (trong số chiến sỹ thi đua cơ sở); có cán bộ công chức được cấp trên khen thưởng, tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Tập thể Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 100% phòng chuyên môn được xếp loại tập thể lao động tiên tiến trở lên...

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, đồng thời hưởng ứng thư kêu gọi “Tết vì người nghèo”, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo” ngay tại Hội nghị.

Nguyễn Thị Hồng Huế 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2020


Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An


Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An


Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn


Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022

Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu


Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng


Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy


Tập huấn nghiệp vụ báo chí chủ đề xây dựng Đảng năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ báo chí chủ đề xây dựng Đảng năm 2020


Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An


Thăm hỏi gia đình thân nhân các liệt sỹ

Thăm hỏi gia đình thân nhân các liệt sỹ


Tân Kỳ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tân Kỳ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2016 – 2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh  và Khu di tích Kim Liên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Khu di tích Kim Liên