Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 02/7/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu trên toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và lãnh đạo ban tổ chức các Đảng bộ: Khối các cơ quan tỉnh, khối Doanh nghiệp tỉnh; Quân sự, Công an, Biên phòng, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; cán bộ, chuyên viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại các điểm cầu có đại diện thường trực, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và cán bộ, chuyên viên ban tổ chức các huyện, thành, thị uỷ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid19) nhưng ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động khắc phục những khó khăn, tích cực triển khai, tham mưu thực hiện nhiều nội dung quan trọng và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, trọng tâm là việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo gắn với tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tiếp tục tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc sắp xếp tổ chức đảng, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tập trung tham mưu và chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 27-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương… Nhiều mô hình, cách làm mới tiếp tục được trao đổi và nhân rộng; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất đã từng bước được giải đáp, tháo gỡ và kịp thời hướng dẫn thực hiện.

Đặc biệt, hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận và đánh giá kết quả đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 13/6/2020, 04/04 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn điểm đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp và hoàn thành 04 nội dung theo các yêu cầu: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua nghị quyết xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; (3) Bầu một lần đủ số lượng 129 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; ban chấp hành đảng bộ đã bầu được ban thường vụ, bí thư, các phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra bảo đảm cơ cấu, đúng định hướng; (4) Bầu một lần đủ số lượng Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới toàn ngành cần tiếp tục chủ động, tích cực, tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đối với đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng chí chủ trì nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm và 10 nội dung cần lưu ý; trong đó: đồng chí yêu cầu các cấp uỷ cần nghiên cứu kỹ, xây dựng chương trình, kịch bản đại hội chi tiết, khoa học, hợp lý phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị; các nội dung phải được chuẩn bị bằng văn bản, khi điều hành cần bám các nội dung đã được chuẩn bị và có thể điều chỉnh linh hoạt khi xét thấy cần thiết nhưng tránh chủ quan, thoát ly hẳn văn bản chuẩn bị dẫn đến lúng túng, điều hành thiếu chính xác; về tham luận trong đại hội cần khuyến khích các ý kiến phát biểu trực tiếp, có tính phản biện, chất vấn; việc điều hành bầu cử, xin ý kiến về số lượng và ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách đoàn chủ tịch đề cử cần thực hiện linh hoạt, tuy nhiên phải dành thời gian nhất định không thực hiện quá nhanh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu ban thường vụ cấp trên cơ sở quan tâm triển khai việc tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy tham gia lần đầu từ huyện đến chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; quan tâm bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử.

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm nổi bật, những hạn chế, yếu kém và những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào các nội dung, chương trình đại hội đảng bộ mình một cách hợp lý, để tổ chức đại hội thành công theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

                                                                                          Hồng Huế 

                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh


Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên

Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng NguyênĐiểm mới trong Quy định 3703-QĐ/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Điểm mới trong Quy định 3703-QĐ/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp


Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020