Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

HĐND tỉnh thông qua 34 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên năm 2022, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá toàn diện về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian để nghe, xem xét đối với 25 báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình tại kỳ họp. 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến hai nội dung gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII đã xem xét, biểu quyết thông qua 34 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Cụ thể:

01. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

02. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Nghệ An.

03. Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

04. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

05. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

06. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

07. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

08. Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022 - 2025.

09. Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2030.

10. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về trước.

11. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2023.

16. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu.

17. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030.

18. Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

21. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

22. Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

23. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

24. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2023.

25. Nghị quyết về việc ban hành Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

26. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

27. Nghị quyết tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

28. Nghị quyết tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

29. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021.

30. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

31. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

32. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

33. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016.

34. Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016.

 

Tin cùng chuyên mục

Ngày làm việc thứ 2: HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường

Ngày làm việc thứ 2: HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương


Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng


Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam - New Zealand trên các lĩnh vực

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam - New Zealand trên các lĩnh vực


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước