Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 22 Nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 15

Sáng nay (22/7), kỳ họp thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận thông qua 22 nghị quyết kinh tế - xã hội được trình tại kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Toàn cảnh kỳ họp.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường chủ trì kỳ họp. 

Các đồng chí chủ trì kỳ hop.

 

Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận về Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

 

Cho ý kiến vào tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An ,đại biểu Nguyễn Văn Thông băn khoăn về việc áp dụng hỗ trợ cho các cơ quan trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm ma tuý. Theo đó, có 3 mức hỗ trợ: Bắt giữ và khởi tố vụ án phạm tội về ma tuý đặc biệt nghiêm trọng; Bắt giữ và khởi tố vụ án phạm tội về ma tuý rất nghiêm trọng; Bắt giữ và khởi tố vụ án phạm tội về ma tuý có đối tượng sử dụng vũ khí nguy nghiểm. Trong thực tế có những vụ án phạm tội về ma tuý đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng có sử dụng vũ khí nguy hiểm thì áp dụng hỗ trợ đồng thời cả 2 mức hay áp dụng mức hỗ trợ cao nhất?

Cùng quan điểm với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Thông, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói thêm: Tội phạm ma tuý hiện được chia thành 4 loại: ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan soạn thảo chỉ xin áp dụng mức hỗ trợ trong 2 trường hợp: rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và bổ sung thêm tình huống sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Trong tình huống phá án ít nghiêm trọng nhưng tội phạm có sử dụng vũ khí vẫn gây nguy hiểm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, trong vụ án tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và có sử dụng vũ kh nguy hiểm, đại biểu Cầu đồng tình phương án cho hưởng mức thưởng cao nhất.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh 6 tháng đầu năm mặc dù các hoạt động kinh tế đã từng bước được khôi phục trở lại, các vấn đề an sinh - xã hội đang tích cực được giải quyết. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh Covid -19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và còn có thể kéo dài. Mặt khác, tình hình thiên tai hết sức phức tạp, diễn biến khó lường. Tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là áp lực trong điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của cả năm 2020. Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất vẫn giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 18 ngày 12 tháng 12 năm 2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để làm động lực phấn đấu thực hiện. Theo đó, HĐND tỉnh đề nghị tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tuyệt đối cảnh giác, không lơ là, chủ quan, phải tiếp tục bám sát, nắm bắt tình hình, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác lập quy hoạch tổng thể của Tỉnh giai đoạn 2021 -20230, tính đến năm 2050; chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 đạt mức cao nhất; nghiên cứu để có cơ chế đón đầu xu hướng di chuyển dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, tín dụng, thuế, rà soát cắt giảm chi phí, miễn, giảm, giãn nợ thuế cho doanh nghiệp; đảm bảo cân đối ngân sách, dự kiến những khoản tăng thu để bù đắp hụt thu, những khoản tiết kiệm chi để có giải pháp phù hợp trong điều hành ngân sách; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch sau thời kỳ "hậu" Covid-19; Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng triển khai các Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Bên cạnh đó, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát và thực hiện tốt những nhiệm vụ trong Nghị quyết về định hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án; tích cực chuẩn bị cho công tác đánh giá và tổng kết nhiệm kỳ tiến tới bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, thiết thực; chú trọng theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và kiến nghị sau giám sát, chất vấn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong năm 2020.

Sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp tục tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền Nghị quyết của Hội đồng, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để kịp thời kiến nghị, phản ánh với HĐND, UBND, oàn thành tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân. Gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớn Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh. 

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020),  Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cũng đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạnh đã đóng góp, hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Như vậy, sau 2 ngày rưỡi làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 15.

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
2. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2021.
3. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
4. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5. Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo điều 20 Luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.
7. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2).
8. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình và hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
9. Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
10. Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn ngoài nước (kinh phí sự nghiệp) Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
11. Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
12. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
13. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
14. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
15. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành.
16. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
17. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Phó Trưởng công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
18. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
19. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2021.
20. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

 Nguồn: Truyền hình Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Khai mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII


HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Nghệ An dài 69 km

HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Nghệ An dài 69 km


UBND tỉnh Nghệ An thông qua các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh vốn, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An thông qua các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh vốn, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các đối tác Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật đến Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các đối tác Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật đến Việt Nam


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tân Kỳ, Tương Dương và Nghĩa Đàn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tân Kỳ, Tương Dương và Nghĩa Đàn


Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đốc thúc quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đốc thúc quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công


Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021


Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo tờ trình trước kỳ họp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo tờ trình trước kỳ họp


Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020

Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020


Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An

Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An


Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại các địa phương