Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020

Chiều ngày 03/8/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8/2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; cùng dự có các đồng chí trưởng, phó phòng và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Riêng tháng 7/2020, toàn Ngành đã tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ, trong đó, có một số kết quả nổi bật là: (1) Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm và triển khai đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương: Tính đến hết ngày 25/7/2020 đã có 52.031 đảng bộ, chi bộ cơ sở (đạt 99,85%) tổng số tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội và 624/1305 (đạt 47,81%) đảng bộ đại hội cấp trên cơ sở, trong đó, có 127 (0.91%) đại hội điểm, 99 (7.58%) đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư. (2) Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; góp phần tạo điều kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội đảng các cấp. (3) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (4) Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được triển khai bài bản, chặt chẽ gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm vàng lần thứ V - năm 2020. (5) Công tác trao đổi, phối hợp chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nội bộ Ngành ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; đã có 62 đề xuất, kiến nghị được trao đổi, giải đáp trong trong tháng 7 năm 2020.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận một cách khách quan những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; từ đó, nêu rõ một số kinh nghiệm rút ra trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, yêu cầu các địa phương, đơn vị cần lưu ý để nghiên cứu và vận dụng đúng quy định: Một là, báo cáo chính trị phải nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị như phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng chỉnh đốn đảng…; bố cục cân đối, hài hòa giữa các lĩnh vực; đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút bài học kinh nghiệm; đặc biệt chú trọng bài học về việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, về sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Hai là, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị; phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính Đảng, tính đoàn kết với thái độ khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, lắng nghe. Ba là, công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc trên cơ sở kết quả công tác, sản phẩm thực tế và uy tín trong Đảng, trong nhân dân. Bốn là, về việc xây dựng phương hướng trong thời gian tới, cần dự báo chính xác tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá. Năm là, chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt việc gợi ý thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội. Tập trung gợi ý những nội dung lớn, mới, khó, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị; gửi nội dung gợi ý thảo luận trước để đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Tháng 8/2020, toàn Ngành cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; phối hợp cấp ủy, chính quyền có những giải pháp ứng phó kịp thời, vừa tham gia phòng, chống có hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó chú trọng việc tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII, nhất là các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành và chuẩn bị báo cáo kết quả đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới đại hội XIII của Đảng.

                                                                                 

                                                                     Hồng Huế 

                                                                   Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh  và Khu di tích Kim Liên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Khu di tích Kim Liên


Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ


Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020


Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19