Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020; trao đổi để chung tay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác xây dựng Đảng, nhất là phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đó là những nội dung trọng tâm tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2020.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

 

Chiều ngày 01/6/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Trong đó đã hoàn thành việc tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII, xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII. Tổng kết công tác phân bổ đại biểu tại các đại hội X, XI, XII và xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc và các căn cứ phân bổ số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều điểm mới. Cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp được ghi nhận và đánh giá cao. Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát theo tinh thần Chỉ thị số 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về đại hội đảng các cấp; tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; tổ chức 48,44% đại hội cấp cơ sở và một số đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của các tỉnh, thành ủy cơ bản đều thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiên công tác của Ngành tổ chức xây dựng đảng trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đã tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chia sẻ những kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhất là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành cần quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), nhất là các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch đề ra, làm cơ sở để chuẩn bị, tổ chức đại hội đại trà cấp trên trực tiếp cơ sở; chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nghiêm túc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

                                                                             

     Nguyễn Thị Hồng Huế 

                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ


Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19


Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông


Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An


Công bố quyết định tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố quyết định tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2022


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc Tết Người nghèo tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc Tết Người nghèo tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu