Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quý III năm 2021

Chiều ngày 30/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng Đảng Quý III, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2021.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng các phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Trong Quý III năm 2021, cùng với cả nước, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Về nhiệm vụ chuyên môn,  ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt, trong đó có các nội dung trọng tâm: 

Thứ nhất, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chương trình hành động, Chương trình công tác năm 2021. Trong Quý III/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua 01 đề án; trình Bộ Chính trị 04 đề án; trình Ban Bí thư 02 đề án; toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đạt 67,85%); đồng thời, ban hành 09 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ  hai, tham mưu chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XIII; việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt theo quy định. Tham mưu kiện toàn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, thành phố; đồng thời, kiện toàn lãnh đạo một số địa phương, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền phân cấp.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Thứ tư, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trong toàn Ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm số lượng cán bộ làm việc trực tiếp tại tại cơ quan nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc và nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia nghiên cứu, sơ kết, tổng kết và góp ý các dự thảo theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong quý III năm 2021, toàn Ngành đã tích cực phối hợp trao đổi, giải đáp 63 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, nhiều điểm cầu có ý kiến phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá và nhấn mạnh những kết quả đạt được của Ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung và của từng tỉnh nói riêng trong Quý III năm 2021, đồng thời kiến nghị, đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về các vướng mắc và trả lời các kiến nghị của các tỉnh, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng của toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng và ghi nhận những kết quả đạt được trong Quý III, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua, đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm; đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021 của toàn Ngành đó là: Hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức Hội nghị các trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Hội nghị tổng kết toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

                                                                                        Nguyễn Văn Sơn 

                                                                                      Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Huyện uỷ Quỳ Hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân

Huyện uỷ Quỳ Hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân


Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An


Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tượng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tượng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào


Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc


Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp


Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành ở Diễn Châu

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành ở Diễn Châu


Nghĩa Đàn: Thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Nghĩa Đàn: Thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân


Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Trao quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy


Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào


Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hành trình về nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hành trình về nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sỹ


Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW

Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW


Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên

Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên


Một số điểm nổi bật trong Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Một số điểm nổi bật trong Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ


Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức Đảng- Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức Đảng- Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025