Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật đầu tư công (sửa đổi)

Sáng nay (9/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) trước khi trình kỳ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - khóa XIV sắp tới.

Sáng nay (9/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) trước khi trình kỳ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - khóa XIV sắp tới.

Các Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão cùng chủ trì hội nghị. 

Luật Đầu tư công đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật đầu tư công còn những bất cập, hạn chế, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Xung quanh 3 nhóm chính sách chủ yếu và 19 vấn đề được đề xuất sửa đổi bổ sung lần này, các ý kiến góp ý: cần làm rõ khái niệm, phân loại vốn đầu tư. Đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thì nguồn vốn cấp nào chiếm tỷ lệ nhiều nhất thì cấp đó quyết định chủ trương đầu tư.

Một số quy định về thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương còn chưa rõ ràng, thủ tục hành chính phức tạp qua nhiều cấp, nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương; nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho dự án ưu tiên và dự án bắt buộc, tiêu chí phân loại dự án; sử dụng nguồn vốn dự phòng của địa phương cho đầu tư công; quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án, giao  kế hoạch vốn nhiều lần... dẫn đến mất nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, còn một số điểm chưa thống nhất giữa Luật đầu tư công với các luật khác như Luật ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp tại hội nghị và sẽ tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội - khoá XIV sắp tới.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An sẽ triển khai Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương

Nghệ An sẽ triển khai Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương


Tăng cường chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới

Tăng cường chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới


Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp các kiến nghị về đất đai tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10

Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp các kiến nghị về đất đai tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10


Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Giám sát chặt chẽ việc xây dựng, tránh phá vỡ quy hoạch TP.Vinh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Giám sát chặt chẽ việc xây dựng, tránh phá vỡ quy hoạch TP.Vinh


HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ họp bất thường xem xét nhiều nội dung quan trọng

HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ họp bất thường xem xét nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Không để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Không để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới


Ban Ngân sách Kinh tế HĐND tỉnh họp thẩm tra một số tờ trình nghị quyết

Ban Ngân sách Kinh tế HĐND tỉnh họp thẩm tra một số tờ trình nghị quyết


Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


HĐND tỉnh thông qua 22 nghị quyết kinh tế - xã hội quan trọng

HĐND tỉnh thông qua 22 nghị quyết kinh tế - xã hội quan trọng


Chủ tịch HĐND tỉnh: Chỉ đạo tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với kiện toàn các chức danh

Chủ tịch HĐND tỉnh: Chỉ đạo tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với kiện toàn các chức danh


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra vai trò lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong CCHC

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thanh tra vai trò lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong CCHC


Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII


Thông qua 22 Nghị quyết kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVII

Thông qua 22 Nghị quyết kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVII