Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Điều chỉnh, bổ sung độ tuổi tái cử chức danh HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 – 2022

Một trong những nội dung được Ban Tổ chức Trung ương trao đổi tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị trong chiều ngày 19/9/2019 đó là điều chỉnh, bổ sung độ tuổi tái cử chức danh HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Một trong những nội dung được Ban Tổ chức Trung ương trao đổi tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị trong chiều ngày 19/9/2019 đó là điều chỉnh, bổ sung độ tuổi tái cử chức danh HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Bộ chính trị đã thống nhất điều chỉnh độ tuổi tái cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND. Theo đó, Nam sinh tháng 11/1963, nữ sinh tháng 11/1968 trở lại đây mới đủ điều kiện tái cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, Dự thảo Hướng dẫn cũng làm rõ thêm một số nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW như: Tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc tham gia cấp ủy các cấp; bổ sung độ tuổi tái cử đối với các đồng chí bí thư là thủ trưởng, phó bí thư chuyên trách trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cấp ủy viên trong đảng bộ quân sự, công an, biên phòng; phó bí thư đảng ủy trong các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng thương mại Nhà nước. Dự thảo cũng hướng dẫn về cơ cấu cấp ủy đối với những nơi thực hiện nhất thể hóa chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ; số lượng phó bí thư đối với những nơi thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Đối với thực hiện quy trình nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn các cấp ủy phải thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy trước; sau khi xác định số lượng tái cử mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; đồng thời có thể thực hiện cùng lúc quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy với quy trình giới thiệu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Cùng dự còn có các đồng chí đại diện thường trực một số huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu tại các điểm cầu, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với Dự thảo Hướng dẫn; nhiều nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chi tiết, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng đề nghị trong hướng dẫn, Ban Tổ chức Trung ương nên tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung để các địa phương và cấp ủy các cấp có căn cứ và dễ thực hiện như: Cần quy định rõ hơn về số lượng cấp ủy viên tối đa cho phép và số lương phó bí thư đối với các địa phương thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cần có hướng mở hơn đối với cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy đối với những nơi thực hiện nhất thể hóa các chức danh giữa cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc để các địa phương linh động trong cơ cấu, bố trí và sắp xếp cán bộ. Việc cơ cấu, bố trí tham gia cấp ủy các cấp (xã, huyện, tỉnh) đối với những địa phương có Bộ đội Biên phòng, các địa phương cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần hướng dẫn, làm rõ thêm, bởi trong thực tế Bộ đội Biên phòng được cơ cấu theo ngành dọc cả về chuyên môn và tổ chức đảng, do vậy việc cơ cấu, bố trí Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã là rất khó thực hiện.v.v

Cũng tại hội nghị trực tuyến lần này, Ban Tổ chức Trung ương đã xin ý kiến góp ý của các tỉnh, thành ủy về Dự thảo Quy định “tiêu chuẩn, chính sách, chế độ đối với các chuyên gia cao cấp, chuyên gia; trợ lý, thư ký các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước”. Theo dự thảo Quy định, nhiều nội dung được Ban Tổ chức Trung ương trao đổi và xin ý kiên góp ý của các đơn vị như: Quy định cụ thể những cơ quan, tổ chức có chuyên gia cao cấp và chuyên gia; quy định các chức danh lãnh đạo được sử dụng trợ lý, thư ký. Dự thảo cũng quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách, thẩm quyền bổ nhiệm đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký. Theo đó, thẩm quyền bổ nhiệm đối với các chức danh chuyên gia cao cấp, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư; trợ lý các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ do Ban Bí thư xem xét, quyết định. Đối với chức danh chuyên gia, thư ký khác thuộc thẩm quyền người đứng đầu các cơ quan, tổ chức xem xét quyết định.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cục, vụ của Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các địa phương để bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn bản trình tập thể lãnh đạo Ban, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định. 

Lê Văn Lĩnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc Tết Người nghèo tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà chúc Tết Người nghèo tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam


Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019


Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh 2019 tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh 2019 tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự ngày Hội đại đoàn kết tại một xóm giáo ở Nghi Lộc

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự ngày Hội đại đoàn kết tại một xóm giáo ở Nghi Lộc


Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020

Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020


Đ/c Hồ Phúc Hợp, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm Cự Nại, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu

Đ/c Hồ Phúc Hợp, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm Cự Nại, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu


Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy


Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2019


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019


Khai mạc kỳ Thi tuyển công chức năm 2019

Khai mạc kỳ Thi tuyển công chức năm 2019


Tương Dương có tân Chủ tịch HĐND huyện và tân Phó Bí thư Huyện ủy

Tương Dương có tân Chủ tịch HĐND huyện và tân Phó Bí thư Huyện ủy