Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Danh mục 19 Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp thứ 11

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 11, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận và thống nhất thông qua 19 nghị quyết.
 
Các đại biểu tham gia biểu quyết
Các đại biểu tham gia biểu quyết

Danh mục 19 Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp thứ 11:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.
3. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  
4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư: Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong.
5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
7. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.

8. Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.
9. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021.
10. Nghị quyết Quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò.
11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025.
12. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023.
13. Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham gia biểu quyết.
Các đại biểu tham gia biểu quyết.

15. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
16. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.
17. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
18. Nghị quyết nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: NTV 

Tin cùng chuyên mục

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria


Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện chuyển đổi số


Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina


Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả


Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An


Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39

Thường trực Ban Bí thư: Phải tạo được sự đồng thuận, nỗ lực trong hệ thống chính trị, người dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39


Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9


Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ


Lễ Giỗ lần thứ 231 vua Quang Trung - Nguyễn Huệ

Lễ Giỗ lần thứ 231 vua Quang Trung - Nguyễn Huệ