Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025

Vừa qua, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Lê Đình Lý, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.

Hội nghị khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ, với sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của toàn thể bộ máy chính quyền, đoàn thể trong đơn vị và sự đồng lòng của cán bộ, công chức, người lao động, mặc dù nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 còn có những khó khăn, vướng mắc do đại dịch Covid-19 nhưng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên được đảm bảo; tổ chức bộ máy được rà soát, kiện toàn phù hợp với tình hình thực tế; vị trí việc làm cán bộ, công chức được sắp xếp khoa học, phù hợp với trình độ chuyên môn; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ, chi bộ được thực hiện bài bản, chất lượng; việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Ban được thực hiện kịp thời, thường xuyên.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cơ bản trong thời gian qua đó là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc, có việc chưa thật sự kịp thời, có việc, có nội dung chất lượng tham mưu còn hạn chế, nhất là một số nội dung mới và khó còn lúng túng trong tham mưu; công tác cải cách hành chính còn hạn chế; công tác rà soát, giám sát và biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chưa thật sự thường xuyên, rõ nét,…

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ và giải pháp cơ bản cho đến cuối nhiệm kỳ là:

Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, an toàn cơ quan, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện nhiệm vụ an ninh, an toàn cơ quan.

Tăng cường công tác tư tưởng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có chế độ cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên đầy đủ, kịp thời. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ và chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo chuyên đề hàng năm.

Phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, biết làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và vận động quần chúng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, nhất là hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý của chuyên môn. Tạo môi trường để Công đoàn Ban, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Tỉnh ủy giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo các chế độ thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiến hành đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp từ chi bộ trở lên; đổi mới quy trình, phương pháp, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát./.

Phạm Thị Thanh Giang 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 


 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ


Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023


Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025

Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025


Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025


Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư


Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư


Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào


Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”

Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”


Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn


Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023


Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023


Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân

Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân


Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An