Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29/5/2020, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, cán bộ, chuyên viên thuộc các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng toàn thể 61 đảng viên.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với những kết quả tiêu biểu: Đảng bộ Nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VIII đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và Nhà trường ngày càng ổn định, phát triển.

Tập trung lãnh đạo tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng đạt kết quả tốt. Triển khai và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt nội dung "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định. Những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua khẳng định vai trò điều hành, lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường nỗ lực vượt khó, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. 

Đại hội đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại Đại hội, các đảng viên đã tập trung trí tuệ, dân chủ, phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt trong đó, xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm: (1) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4,khóa XII và quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội; (2) Tập trung xây dựng và thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (3) Tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tập thể Trường Chính trị tỉnh đã gặt hái được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Hiệu trưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà trường, đồng chí Dương Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XX Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình cụ thể, thiết thực nhằm lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã biểu quyết.

Nguyễn Văn Tuyên, 

Chuyên viên chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh  và Khu di tích Kim Liên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Khu di tích Kim Liên


Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Trao quyết định điều động, bố trí cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 năm 2020


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ


Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6 năm 2020


Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19