Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 17/8, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp long trọng khai mạc Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Quỳ Hợp qua các thời kỳ và  247 đại biểu chính thức đại diện cho 7.613 đảng viên của 54 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Hợp và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,47%, cao hơn tốc độ giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 36,8%; dịch vụ thương mại chiếm 35,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 27,7%. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng; thu ngân sách ước đạt 163 tỷ đồng. Chi ngân sách đúng quy định, bảo đảm hoạt động thường xuyên cho cả hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 1.300 đảng viên (đạt 104% Nghị quyết), đến tháng 6 năm 2020 tổng số đảng viên là 7.733 đồng chí; thành lập được 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng; quan tâm đúng mức công tác an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu xây dựng huyện Quỳ Hợp ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Đảng bộ huyện Quỳ Hợp tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với Quy hoạch phát triển vùng Tây Bắc của tỉnh. Xác định tầm nhìn Quỳ Hợp sẽ trở thành Trung tâm kết nối giữa vùng Tây Bắc và Tây Nam Nghệ An để có chiến lược, cũng như xây dựng lộ trình, bước đi khoa học làm cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhanh và bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển từ dựa vào khai thác tài nguyên, khoáng sản sang phát triển văn hóa, du lịch; nông, lâm nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu - gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, các nguồn tài nguyên khác; chú trọng bảo vệ môi trường, không để hậu quả môi trường từ việc khai thác tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Cùng với đó, huyện cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng từ trên xuống. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính đi đôi với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quỳ Hợp sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế


Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII


Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng


Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 –2025


Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Danh sách Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngKhai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành phiên trù bị


Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh


Ban Nội chính Tỉnh ủy góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp

Ban Nội chính Tỉnh ủy góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp


Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”

Ấn tượng từ những “Điều em muốn nói”