Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 17/8, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp long trọng khai mạc Đại hội đại biểu huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Quỳ Hợp qua các thời kỳ và  247 đại biểu chính thức đại diện cho 7.613 đảng viên của 54 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Hợp và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,47%, cao hơn tốc độ giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 36,8%; dịch vụ thương mại chiếm 35,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 27,7%. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng; thu ngân sách ước đạt 163 tỷ đồng. Chi ngân sách đúng quy định, bảo đảm hoạt động thường xuyên cho cả hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 1.300 đảng viên (đạt 104% Nghị quyết), đến tháng 6 năm 2020 tổng số đảng viên là 7.733 đồng chí; thành lập được 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng; quan tâm đúng mức công tác an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu xây dựng huyện Quỳ Hợp ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị Đảng bộ huyện Quỳ Hợp tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với Quy hoạch phát triển vùng Tây Bắc của tỉnh. Xác định tầm nhìn Quỳ Hợp sẽ trở thành Trung tâm kết nối giữa vùng Tây Bắc và Tây Nam Nghệ An để có chiến lược, cũng như xây dựng lộ trình, bước đi khoa học làm cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhanh và bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển từ dựa vào khai thác tài nguyên, khoáng sản sang phát triển văn hóa, du lịch; nông, lâm nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu - gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, các nguồn tài nguyên khác; chú trọng bảo vệ môi trường, không để hậu quả môi trường từ việc khai thác tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Cùng với đó, huyện cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng từ trên xuống. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính đi đôi với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quỳ Hợp sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin cùng chuyên mục

Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII


Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu