Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 27/02, Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh,  Nguyễn Thanh Hà – Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và các đồng chí bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Chi bộ Phòng Tổng hợp được thành lập từ tháng 8/2019 (hợp nhất chi bộ Phòng Tổng hợp và Chi bộ Phòng Kinh tế), Chi bộ được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy sinh hoạt tại chi bộ, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Chi bộ thường xuyên, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, cộng sự, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ xác định các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 100% đảng viên được học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của cấp ủy cấp trên; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15 -20% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 30% cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Xây dựng ít nhất 01 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đại hội đã được nghe các tham luận về nâng cao kỹ năng làm việc; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thự hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu;

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định vị trí, vai trò của Chi bộ Phòng Tổng hợp đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh và ghi nhận công tác chuẩn bị đại hội, các báo cáo và tham luận trình bày trong đại hội rất cụ thể, chi tiết, sát với chỉ đạo của đảng bộ cấp trên; đồng chí đề nghị chi bộ làm rõ vai trò hạt nhân chính trị của đảng viên, của chi bộ; phát huy sức mạnh tập thể để đổi mới, sáng tạo, nâng cao sức chiến đấu, năng lực công tác; đề ra các đột phá, trọng tâm của Nghị quyết đại hội và mong muốn xây dựng Chi bộ Tổng hợp là chi bộ điểm trong vai trò nêu gương.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự đại hội và đề nghị Chi ủy khóa tới phát huy những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp khắc phục để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp; nâng cao chất lượng biên tập, thẩm định các văn bản do Tỉnh ủy ban hành. Tăng cường tự kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên và của Chi bộ.  

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính


Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ


Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ và nghỉ công tác quản lý

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ và nghỉ công tác quản lý


Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025


Văn phòng Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa nhân dịp 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Văn phòng Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa nhân dịp 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)


Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022


Đại hội Chi bộ Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin,  Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022


Các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 của Nữ công cơ quan Tỉnh ủy.

Các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 của Nữ công cơ quan Tỉnh ủy.


Đại hội chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi đoàn cơ quan Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam


Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022


Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu theo chế độ

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu theo chế độ


Tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

Tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử


Nghệ An kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị

Nghệ An kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị


Chúc mừng Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

Chúc mừng Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)