Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.

 

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp hợp lý hơn, chất lượng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính có nhiều chuyển biến tích cực… Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế: Tính hiệu quả và khả thi của một số cơ chế, chính sách không cao. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chất lượng chưa cao. Ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao chưa hiệu quả.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, công tác cải cách hành chính đã được tỉnh hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiều năm, đặc biệt là những năm gần đây. Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng nếu không có giải pháp đột phá thì sẽ không có chuyển biến tích cực và có khi sẽ bị tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Giải pháp đột phá trong thời gian tới trong thực hiện cải cách hành chính là chuyển đổi số, do đó cần phải tập trung nguồn lực để chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ mà trước tiên là các dịch vụ công và dịch vụ hành chính, có như thế mới tạo ra được sự chuyển biến tích cực rõ nét. Đây là giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công để người dân, doanh nghiệp không còn phải đến từng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện chuyển đổi số, việc kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính cũng dễ dàng, thuận thiện hơn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.  

Song hành với chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính thật quy chuẩn, nhất là ở các lĩnh vực lâu nay còn tồn tại nhiều hạn chế để triển khai thực hiện thống nhất; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước. Trong Nghị quyết, nên khuyến khích các cơ quan, đơn vị tự lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đánh hiệu quả của thực thi công vụ của cán bộ, cơ quan, đơn vị.

Tiếp đó, phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An và một số nội dung quan trọng khác.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX


Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6


Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021


Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy