Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 224-KH/TU về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 224-KH/TU về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2020. Theo đó, năm 2020 là năm tròn chẵn của nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh, trọng tâm là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020); Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020) và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020; 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) gắn với Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960- 20/12/2020); Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030- 2020); 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020)... đặc biệt là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là dịp để toàn Đảng bộ tập trung tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc và quê hương xứ Nghệ; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 gắn với các sự kiện và hoạt động lớn của đơn vị, địa phương; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm  các quy định hiện hành; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sỹ Thành   

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục
75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn