Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Chi bộ Phòng 10 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề và đánh giá chất lượng sinh hoạt mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU

Sáng 03/11/2021, Chi bộ Phòng 10 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ với chuyên đề: Một số kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết án hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vinh - Bí thư chi bộ điều hành hội nghị

Về dự sinh hoạt có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Đảng ủy viên và các đồng chí bí thư các chi bộ trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Chi bộ Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có 7 đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Qua dự sinh hoạt thấy rằng buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra nghiêm túc, bài bản theo trình tự các bước tại Hướng dẫn số 12-HD/TW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương: Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể:

Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã được đồng chí Bí thư và đồng chí Phó Bí thư chị bộ thực hiện tốt từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung chuyên đề, phân công đảng viên chuẩn bị, gửi nội dung dự thảo chuyên đề cho đảng viên nghiên cứu, thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt.

Về tổ chức sinh hoạt, sau khi đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vinh Bí thư chi bộ nêu mục đích yêu cầu buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thúy Hằng - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày nội dung chuyên đề: Một số kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết án hành chính. Trong đó nêu rõ sự cần thiết phải xây dựng chuyên để; cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; thực trạng tình hình; các kỹ năng, kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện thời gian tới…

Tại phần thảo luận có 5/7 đảng viên phát biểu, các đồng chí đều nêu được nhận thức cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với cá nhân mỗi đồng chí cũng như hoạt động chuyên môn của Phòng 10, đồng thời góp ý bổ sung một số nội dung, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của từng cá nhân để các đảng viên khác học tập. Đồng chí Phó bí thư chi bộ tiếp thu, giải trình các nội dung đề xuất của đảng viên để hoàn thiện chuyên đề để gửi đảng viên nghiên cứu học tập, thực hiện và báo cáo lên đảng ủy theo quy định. Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư chi bộ đánh giá công tác chuẩn bị, chất lượng chuyên đề, ý nghĩa tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên, kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề.

Phát biểu với chi bộ các đại biểu đánh giá cao và ghi nhận thành công của cuộc sinh hoạt chuyên đề mà chi bộ Phòng 10 đã tiến hành, từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức sinh hoạt và kết luận tại buổi sinh hoạt, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ...; qua đó, các đại biểu mong rằng từ việc thảo luận kỹ, thống nhất cao trong buổi sinh hoạt này, từng đảng viên trong quá trình thực hiện quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong giải quyết các vụ án hành chính thực thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết cac vụ án án hành chính nói riêng và công tác kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Nghệ An nói chung.

Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là triển khai thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 25/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt nội dung quy định đến toàn thể đảng viên nắm được nội dung và thực hiện; sau buổi sinh hoạt mẫu tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện ở các chi bộ còn lại trong đảng bộ từ tháng 11/2021.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Chi bộ Phòng 10 đã biểu quyết xếp loại đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề đạt loại Tốt với 96 điểm.

                                         Hồ Sỹ Kiều 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2022

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2022


Thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài


Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021


Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh 12 thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Nghệ An

Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh 12 thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân


Chi bộ Long Giang (Đảng bộ xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) tổ chức sinh hoạt mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU

Chi bộ Long Giang (Đảng bộ xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) tổ chức sinh hoạt mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU


Sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU tại Trường Chính trị tỉnh

Sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU tại Trường Chính trị tỉnh


Chi bộ Minh Lâm xã Nghĩa Lâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chi bộ Minh Lâm xã Nghĩa Lâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu theo Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội Cựu Chiến binh cơ quan Tỉnh ủy tặng điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội Cựu Chiến binh cơ quan Tỉnh ủy tặng điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quý III năm 2021

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quý III năm 2021Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung sức ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung sức ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19


Nghệ An: Hoàn thành việc thành lập chi bộ công an xã

Nghệ An: Hoàn thành việc thành lập chi bộ công an xã


Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ

Công đoàn Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ