Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 17/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát , thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và triển khai nhiêm vụ năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019 cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 2.200 lượt tổ chức Đảng và hơn 3.600 lượt đảng viên, trong đó có hơn 2400 đảng viên là cấp ủy viên. Các đợt kiểm tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, và những vấn đề cán bộ, Đảng viên quan tâm. Kết quả kiểm tra, Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng, 1.122 đảng viên, trong đó có 167 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. 

Năm 2019 cấp ủy các cấp cũng đã thực hiện hiệu quả các đợt giám sát chuyên đề như: Giám sát việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và  giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019. Đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, người dân về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt ra một số yêu cầu quan trọng đối với ngành kiểm tra, đó là phải giữ vững tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Muốn làm được việc đó, năm 2020, chương trình kiểm tra, giám sát cần được thực hiện có tính trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo. Đồng thời phải kiểm tra việc chấp hành công tác tổ chức, chấp hành quy tắc Đại hội đảng từ khâu chuẩn bị nhân sự đến kết quả bầu sau đại hội. Và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi có kết luận kiểm tra, thanh tra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn còn yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực nhạy cảm, như quản lý đất đai, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư công. Chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra trách nhiệm của cá nhân cán bộ chủ chốt. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cũng như kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết để có cơ sở trong đánh giá, xem xét, đề xuất bố trí, sắp xếp hay luân chuyển cán bộ một cách hợp lý.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An   

 

Tin cùng chuyên mục

Họp báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Họp báo giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Công tác dân vận phải bám sát cơ sở, tạo niềm tin trong dân

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Công tác dân vận phải bám sát cơ sở, tạo niềm tin trong dân


Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ


Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội thảo phát triển KTXH và đảm bảo QPAN tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Hội thảo phát triển KTXH và đảm bảo QPAN tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045


Tọa đàm khoa học: Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tọa đàm khoa học: Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ


Tổng Bí thư chủ trì quán triệt và triển khai NQ số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư chủ trì quán triệt và triển khai NQ số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị


Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên


Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn với những vụ trọng tâm, trọng điểm

Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn với những vụ trọng tâm, trọng điểm


Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII