Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Các nghị quyết kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc thông qua bảng giá đất các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019  về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

7. Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về định mức hỗ trợ kinh phí để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.

NGHỊ QUYẾT CÁ BIỆT

1. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020.

6. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020.

7. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

8. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 quyết định  dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

9. Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

11. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

12. Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An”./.

Tin cùng chuyên mục


Chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020

Chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 202075 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn

Thủ tướng: Phải mạnh dạn, quyết tâm, dám đặt mục tiêu cao hơn