Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh

Kết luận về nội dung xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở phân tích, nhận định đó đưa ra được chiến lược cho nhiệm kỳ mới có khả thi, có quyết tâm chính trị cao.
Sáng nay (7/2), tại phiên họp thường kỳ tháng 1, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với kết quả thực hiện kinh tế, xã hội tháng 1 trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 2. Hội nghị cũng tiến hành góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025(phần kinh tế - xã hội). Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh; Hoàng Nghĩa Hiếu; Bùi Đình Long đồng chủ trì.  
 

 

Trong tháng 1/2020, các ngành, các cấp tập trung cho công tác tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; chuẩn bị các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020, nhất là thực hiện chính sách đối với người có công, công tác an sinh xã hội; chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, phòng chống dịch bệnh... Tính đến ngày 16/01, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 93 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.010 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ; có 99 doanh nghiệp hoạt động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đạt 100%. Thu ngân sách ước đạt 1.590 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đồng thời lưu ý các ngành, địa phương hạn chế các đoàn, cá nhân đi nước ngoài, để tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác tổ chức cho nhân dân, vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tình hình quốc phòng, an ninh đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; các chế độ chính sách thực hiện kịp thời, đúng chế độ; hàng hoá cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn; công tác kiểm soát hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tương đối tốt. Yêu cầu các ngành, các cấp bắt tay vào làm việc, không để dư âm vui Tết, đón Xuân ảnh hưởng đến công việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đồng thời lưu ý: các ngành, địa phương hạn chế các đoàn, cá nhân đi nước ngoài, để tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ, đặc biệt tập trung chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc làm việc. 

Tiếp đó, hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - là cơ quan thường trực tổng hợp trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 -2025. Tuy đã đạt được những thành tựu to lớn, vậy nhưng đến nay Nghệ An vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp so với tiềm năng lợi thế đang có.

 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.  

Dự báo có 3 chỉ tiêu khó đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra(tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và GRDP đầu người). Công tác cải cách hành chính và năng lực chỉ đạo điều hành, phối hợp của một số cấp, ngành chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; trình độ năng lực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ của một phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu...Một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng, thu ngân sách chưa đạt so với chỉ tiêu là do nhiều dự án trọng điểm, các dự án kỳ vọng chưa thực hiện được.

 

Giám đốc Sở Tài chính cho rằng phải dự báo, đo đếm được nguồn thu.

Ý kiến các đại biểu đề nghị: giai đoạn tới cần đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm và có giải pháp phát triển kinh tế số; có chiến lược phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực thu ngân sách, việc đề ra chỉ tiêu cần phân tích cụ thể, thấy rõ được nguồn thu với tinh thần là đo được, đếm được. Phó Chủ UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị bám sát thực tế khi xây dựng văn kiện, cần căn cứ vào các chỉ tiêu dự kiến không đạt để có đánh giá thấu đáo các nguyên nhân.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng: dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở phân tích, nhận định đó đưa ra được chiến lược cho nhiệm kỳ mới có khả thi, có quyết tâm chính trị cao. Từ đó, đồng chí đề nghị, phần đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, dữ liệu phải đầy đủ, phân tích sâu, chặt chẽ, để định vị được Nghệ An so với cả nước và khu vực Bắc Trung bộ. Về phương pháp, cách làm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các ngành tổ chức hội nghị để góp ý vào dự thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ 2015 -2020. Tại các hội nghị, phải thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ, đột phá trọng tâm, đề xuất, nhận định đánh giá, tình hình, dự báo trong nhiệm kỳ mới.

 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

“Quan trọng là phải thay đổi cách làm, bản thân toàn ngành phải thống nhất, chứ không phải chỉ giao cho một bộ phận, một phòng, một vài chuyên viên, sau đó ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư là không được” ...Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và chỉ rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong góp ý xây dựng văn kiện. Tiêu chí là  cô đọng nhưng văn kiện phải có hệ thống phụ lục thật chi tiết, đầy đủ, chính xác, làm cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá, dự báo và đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới trong văn kiện cần dựa trên cơ sở Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, thể hiện được quyết tâm, những chiến lược trọng tâm, tập trung cao độ nhất của tỉnh.

Về hệ thống chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đưa ra 3 phương án về tốc tăng trưởng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Tiểu ban Văn kiện đại hội. Bên cạnh đó, cần quan tâm thêm các chỉ tiêu: năng suất yếu tố tổng hợp(TFP), thu ngân sách, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI); tỷ lệ che phủ rừng; chỉ tiêu của Y tế gắn với chỉ tiêu của môi trường...Về trọng tâm, trọng điểm đột phá, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị cần lưu ý giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn; cơ chế tạo môi trường, hành lang thông thoáng... vì đây là lực lượng đi tiên phong tạo giá trị gia tăng, của cải vật chất lớn cho xã hội.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ 15


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo tờ trình trước kỳ họp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo tờ trình trước kỳ họp


Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020

Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020


Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An

Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An


Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiếp xúc cử tri tại các địa phương


Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tiếp xúc cử tri tại TX Cửa Lò

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tiếp xúc cử tri tại TX Cửa Lò


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tiếp xúc cử tri tại Diễn Châu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tiếp xúc cử tri tại Diễn Châu


UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 6

UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 6


Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu ba chủ thể cần lưu ý khi sửa đổi luật

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu ba chủ thể cần lưu ý khi sửa đổi luật


Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề xuất bãi bỏ các nghị quyết không phát huy hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề xuất bãi bỏ các nghị quyết không phát huy hiệu quả


Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi

Cần thêm những chính sách kích cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi


Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công


Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách