Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Từ ngày 21-23/9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”tại huyện Kỳ Sơn.

 

Đoàn đã đến khảo sát, làm việc với Đảng ủy xã Mường Lống, Đảng ủy xã Huồi Tụ và đi tham quan một số mô hình điển hình tiên tiến tại 2 địa phương này. 

Đoàn đến khảo sát, tham quan mô hình bán trú tại trường THCS Mường Lống

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và các ban, ngành có liên quan đã thảo luận, báo cáo những kết quả nổi bật sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, đó là: Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác Hồ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, bản tin nội bộ huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở, sân khấu hóa, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ các tập tục lạc hậu… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nhận giúp đỡ một hộ nghèo, mỗi một chi bộ, đảng bộ nhận giúp đỡ một bản nghèo; mỗi một địa phương cơ sở chọn việc làm cụ thể sát với thực tiễn để tạo thành phong trào thi đua… Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến nay đã làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, có sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như: mô hình vận động nhân dân làm đường giao thông từ trung tâm xã vào các bản vùng sâu và từ bản vào các hộ gia đình, trang trại sản xuất, chăn nuôi để thuận tiện trong đời sống sinh hoạt và giao thương tại xã Mường Lống; mô hình phát triển kinh tế bằng việc phát huy thế mạnh của địa phương như trồng rừng các cây lấy gỗ quý hiếm (pơ mu, sa mu); nuôi trâu, bò, nuôi gà đen, lợn đen tại các xã Mường Lống, Na Ngoi, Hữu Kiệm... qua đó góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đồng bào dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn vùng sâu, vùng xa và giữ vững an ninh biên giới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những hạn chế trong việc triển khai Chỉ thị 05 như một số cấp ủy, đơn vị chưa xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả và sát với tình hình thực tiễn; việc tuyên truyền học tập và làm theo Bác Hồ còn nặng tính lý luận, thiếu tính thực tiễn, đời thường để đồng bào các dân tộc dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo… việc bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được chú trọng đúng mức; tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân còn nặng nề.

Kết luận của đoàn khảo sát, đồng chí Võ Văn Dũng đã ghi nhận và biểu dương kết quả của huyện đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn trong thời gian tới cần ra soát lại kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để điều chỉnh, bổ sung những nội dung cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển tại địa phương, đổi mới công tác tuyên truyền thực sự có hiệu quả với điều kiện, nhận thức, phong tục tập quán của người dân, tránh hình thức; việc triển khai học tập và làm theo Bác Hồ phải rõ người, rõ việc, lựa chọn nội dung, cách làm sát với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, trong các hoạt động đối ngoại với chính quyền và nhân dân các địa phương của nước bạn Lào, góp phần quảng bá hình ảnh Bác Hồ, của huyện, của tỉnh; tuyên truyền phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của từng địa phương, khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, trong đó lấy công tác giáo dục làm khâu then chốt. Tâp trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm giải quyết các vấn để còn tồn đọng, phát sinh tại cơ sở, nhất là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn huyện.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mục

Công bố Quyết định bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công bố Quyết định bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên- Nam Đàn

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên- Nam Đàn


Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên


Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51

Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh  và Khu di tích Kim Liên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Khu di tích Kim Liên


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9


Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ


Đoàn công tác Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh