Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 29/12/2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực và toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo và trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ.

Đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tinh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được kết quả tích cực. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã luôn bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; có nhiều nỗ lực, quyết tâm, đổi mới phương pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nổi bật là ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu chỉ đạo kết thúc việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm; tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý trong công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Toàn ngành cũng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, cùng với những văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng...Về nhiệm vụ năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2022 cũng như đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới:

Thứ nhất, toàn ngành chủ động tập trung nghiên cứu tham mưu cho các cấp triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo đồng bộ, liên thông, thống nhất. Triển khai tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, chuẩn bị một bước cho Đại hội XIV của Đảng.

 Thứ hai triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân; kết hợp hài hòa giữa xây và chống với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần tăng cường niềm tin của dân đối với Đảng, với Nhà nước và chế độ.

Thứ ba, quán triệt và nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, trên cơ sở đó tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu của đảng viên, coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, đồng thời ưu tiên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu và thí điểm mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo vị trí việc làm, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm, tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, vững vàng. Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, đúng quy định làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, liên quan trực tiếp đến con người vì thế trong quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ giữa công tác tư tưởng, công tác cán bộ và công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục thực hiện khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Thứ sáu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, có phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ...

Dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được vinh danh, khen thưởng.  

      Huyền Nguyễn 

 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp tập huấn cập nhật, khai thác, sử dụng chức năng Huy hiệu Đảng trong phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp tập huấn cập nhật, khai thác, sử dụng chức năng Huy hiệu Đảng trong phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên


Sôi nổi ngày hội thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028 và kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/1910- 08/3/2023

Sôi nổi ngày hội thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028 và kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/1910- 08/3/2023


Các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng


Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn


Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ


Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chung tay giúp đỡ xã nghèo Miền Tây Nghệ An

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chung tay giúp đỡ xã nghèo Miền Tây Nghệ An


Công bố quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn

Công bố quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn


Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2023

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2023


Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh năm 2022 tại xóm Bình Thuận

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh năm 2022 tại xóm Bình Thuận


Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Huyện uỷ Quỳ Hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân

Huyện uỷ Quỳ Hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân


Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An