Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp tập huấn cập nhật, khai thác, sử dụng chức năng Huy hiệu Đảng trong phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên

Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp tập huấn để triển khai một số nội dung liên quan đến việc quản lý, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng trong chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên; cập nhật, khai thác chương trình bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời thông tin về đảng viên; quản lý, cấp phát Huy hiệu Đảng,.. phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và tổ chức đảng trong thời gian tới.   

Tới dự khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí: Lê Đình Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy và 78 đồng chí học viên là lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành, thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, cán bộ phụ trách phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên, cán bộ phụ trách việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Đình Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ nghiệp vụ phụ trách phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc tham gia đầy đủ nội dung, nắm chặt các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra, nâng cao hơn nữa năng lực sử dụng chương trình phần mềm, kỹ năng thao tác nhằm quản lý, khai thác tốt các tính năng của phần mềm để trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc sử dụng, quản lý, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, góp phần đẩy nhanh việc số hóa trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bích Thảo 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Hội nghị góp ý Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ


Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023


Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Khối 2, phường Nghi Thu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU và Quy Định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025

Nghệ An khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025


Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Nghệ An dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 89 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025


Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo bổ sung, sử đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư


Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/7/2023 và Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư


Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào


Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”

Góp ý “Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”


Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn


Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Một số kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023


Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan 6 tháng đầu năm 2023


Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân

Nghĩa Đàn: Công bố Quyết định thành lập 02 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân


Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An

Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An