Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2

Ngày 28/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Tại phiên họp, Ban Thường vụ đã nghe và cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 27 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; căn cứ thực tiễn về lực lượng lao động và nguồn lực tài chính, hội nghị đã thảo luận và đưa ra các giải pháp cải cách tiền lương. Kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Nghị quyết số 27 được triển khai trên cơ sở gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, vì vậy, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị sớm hoàn thiện đề án sắp xếp vị trí việc làm, trên cơ sở đó Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xác định nguồn dành cho công tác cải cách tiền lương, xây dựng các tiêu chí, hoàn thiện Chương trình để trình Ban Chấp hành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ sở đảng, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Nghị quyết số 28; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Căn cứ vào thực tiễn dân số, lực lượng lao động từ 15 tuổi và tỷ lệ số người trong độ tuổi lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và các chỉ tiêu khác, Nghệ An xây dựng các tiêu chí cụ thể: phấn đấu đạt khoảng 35% số người trong độ tuổi lao động tại địa phương tham gia BHXH vào năm 2021; đến năm 2025, phấn đấu đưa con số số này lên khoảng 45%, … Phát biểu chỉ đạo nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với một địa phương đông dân và đang chủ yếu dựa vào nông nghiệp như Nghệ An là một thách thức, để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành liên quan, đồng thời đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng các chỉ tiêu theo số liệu chính xác và đồng ý thông qua nội dung Chương trình.

Trần Thị Thanh Mơ

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống


Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Thắng


Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được nghỉ hưu theo chế độ


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy thị sát vùng ngập lụt ở thành phố Vinh

Bí thư Tỉnh ủy thị sát vùng ngập lụt ở thành phố Vinh


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trưởng phó, phòng cấp tỉnh cần xác định đúng chí hướng, thể hiện tính chuyên nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trưởng phó, phòng cấp tỉnh cần xác định đúng chí hướng, thể hiện tính chuyên nghiệp


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Lãnh đạo phòng cấp tỉnh hiến kế định hướng chiến lược phát triển KT-XH cho tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Lãnh đạo phòng cấp tỉnh hiến kế định hướng chiến lược phát triển KT-XH cho tỉnh


Bí thư Tỉnh ủy: Lời hứa nặng hơn vàng, đã hứa phải thực hiện cho bằng được

Bí thư Tỉnh ủy: Lời hứa nặng hơn vàng, đã hứa phải thực hiện cho bằng được


Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2019