Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021

Năm 2021, là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, linh hoạt thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong năm, Huyện ủy đã ban hành 1.438 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực (trong đó: 03 nghị quyết, 01 đề án, 68 kế hoạch, 14 hướng dẫn, 218 quyết định, 626 công văn, 508 thông báo và kết luận).

Tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra; đã có 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) ước đạt 13.192 tỷ đồng/KH 13.300-13.600 tỷ đồng, tăng 10,38% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,36%.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, Lâm và Thủy sản ước đạt 32,04%/KH 31%-33%, giảm 3,2%; CN-XD ước đạt 28,89%/KH 28%-29%, tăng 2,52%; Dịch vụ ước đạt 39,07%/KH 39%-40%, tăng 0,68% so với năm 2020. Thu ngân sách đạt 540,1 tỷ đồng, vượt 53,2% so với dự toán và bằng 74,6 % so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người 49,15 triệu đồng/KH49-51 triệu đồng, tăng 4,58 triệu đồng so với năm 2020. Chi ngân sách ước đạt 1.164,15 tỷ đồng, bằng 128,7% so với dự toán và bằng 101,3% so với năm 2020. Đời sống của nhân dân cơ bản ổn định.

Công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, có thêm 02 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 177,7 tỷ đồng. Thành lập mới được 02 HTX. Có 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; 10 nhãn hiệu sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu sản phậm củ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Hoạt động tín dụng ngân hàng có hiệu quả, nguồn vốn huy động đạt 4.021 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ, trong đó huy động trên địa bàn 2.515 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2020.

Công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên được thực hiện đúng quy định, đã cấp 8.752 giấy CNQSDĐ cho người dân. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác thu hồi, bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Quỳnh Lưu với 13,95km/14,3km với số tiền 193,68 tỷ đồng đạt tỷ lệ 97,6% (đứng trong tốp đầu của tỉnh).

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm trong điều kiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát. Các hoạt động dạy và học từng bước thích ứng linh hoạt; quan tâm chỉ đạo xây dựng trường học, các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới. Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ 5 toàn tỉnh; thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh: THCS đạt 2 sản phẩm, THPT: 4 sản phẩm; 35 giáo viên đạt dạy giỏi tỉnh khối THCS và THPT; 01 Huy chương vàng chung kết quốc gia kỳ thi HongKong International Scence Olympiad. 02 HCV chung kết chung kết quốc tế kỳ thi OLYMPIC Toán quốc tế TIMO 2021... Xây mới 202 phòng học. Tỷ lệ GĐVH đạt 77% /KH (77-78%), tăng 1%; Tỷ lệ Khu DCVH đạt 76,04% /KH (76-77%) tăng 0,59% so với năm 2020. Công tác khám và chữa bệnh; công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân; công tác môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được được chú trọng.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm an sinh xã hội và chính sách người có công được bảo đảm.  Đã giải quyết việc làm mới cho 2.705 lao động (KH 2.700 lao động). Tổ chức đón hơn 14 nghìn công dân và người lao động từ các vùng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 về quê an toàn, triển khai các giải pháp để giải quyết việc làm cho người dân. Thực hiện tốt việc chi trả các chế độ chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,73% (theo tiêu chí cũ). tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 8,66%/KH 8,5%, tăng 0,46% so với năm 2020; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 91,66%/ KH 90%, tăng 3,56% so với năm 2020.

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, hiện tại huyện đang hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí Huyện Nông thôn mới để trình Trung ương thẩm định theo quy định.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh tôn giáo ổn định; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị quan trọng. Tỷ lệ  điều tra án đạt cao, đã tiến hành khởi tố điều tra 192 vụ với 420 bị can (giảm 07 vụ so với năm 2020); chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 194 vụ, 412 bị can.

Công tác lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm kịp thời. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, được nhân dân ủng hộ, tin tưởng và thưc hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong vùng đặc thù và các loại hình doanh nghiệp. Trong năm, kết nạp 227 đảng viên mới, tăng 97 đảng viên so với năm 2020.

Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 84 tổ chức đảng, 92 đảng viên (trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 07 tổ chức đảng và 10 đảng viên); đảng ủy cơ sở kiểm tra 77 tổ chức đảng và 80 đảng viên, kết luận 16 tổ chức đảng và 16 đảng viên có vi phạm; giám sát 85 tổ chức đảng và 93 đảng viên (trong đó, BTV Huyện ủy giám sát 08 tổ chức đảng và 11 đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 77 tổ chức đảng và 82 đảng viên); giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; thi hành kỷ luật 131 đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, đoàn viên và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm 2021 đã xây dựng được 103 mô hình “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực triển khai và động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm yêu cầu. Toàn huyện có 187.144/184.371 cử tri trong danh sách đi bầu, đạt tỷ lệ 98.52%, trong đó có trong đó 08/33 xã, thị trấn có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, khách quan, đúng định hướng; các đại biểu trúng cử với số phiếu bầu cao, cơ bản bảo đảm về cơ cấu, thành phần; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng cao hơn các nhiệm kỳ trước; không có đơn vị bầu cử nào phải hủy kết quả bầu cử.

Với những kết quả đạt được, đã có nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiến tiến được các cấp, các ngành khen thưởng. Đặc biệt, huyện Quỳnh Lưu được  Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Cao Nguyên Hùng 

Văn phòng Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 6/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 6/2023


Quỳ Hợp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quỳ Hợp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ  kỷ niệm 60  năm thành lập huyện

Huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện


Quế Phong kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quế Phong kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023


Thị xã Hoàng Mai trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thị xã Hoàng Mai trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới


Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh


Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất


Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên

Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên


Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022


Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW