Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Sáng 13/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020. Đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Để đẩy mạnh việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 2 chỉ thị, 2 chương trình, 2 đề án, 2 quy định, 136 công văn, 12 kế hoạch, 271 quyết định... Kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất cả năm đạt 13.868 tỷ đồng, thu ngân sách 637,824 tỷ đồng (đạt 161,1% dự toán giao); chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về văn hóa; 106/112 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 94,6%); 36/37 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 97,3%)... Có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: Lĩnh vực kinh tế 5/6 chỉ tiêu, văn hóa - xã hội 5/7 chỉ tiêu, môi trường 3/4 chỉ tiêu. Thực hiện bố trí 176 công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn trong đó có 37 đồng chí giữ chức vụ Trưởng công an, 3 đồng chí Phó công an xã, thị trấn. Có 90% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; 100% số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng được kế hoạch tạo nguồn cảm tình Đảng, 40% kết nạp được đảng viên mới.

Bên cạnh đó, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Có 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (1 về kinh tế, 1 về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị); tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cả năm chỉ đạt 9,1% so với kế hoạch 20-21%. Nợ thuế tồn đọng kéo dài vẫn còn ở mức cao (hơn 41 tỷ đồng). Diện tích đất nông nghiệp, diêm nghiệp bỏ hoang còn lớn; ngành thủy sản tăng trưởng chậm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao. Giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Kết nạp đảng viên không đạt kế hoạch (125/250 đảng viên)...

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, tập thể Ban Thường vụ, từng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách của từng đồng chí ủy viên ban thường vụ; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu; ghi nhận những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 với nhiều kết quả khá nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cần quan tâm tiếp thu những ý kiến góp ý tại hội nghị kiểm điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm, có giải pháp cụ thể để khắc phục. Ban Thường vụ Huyện ủy phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tập trung cao trong lãnh đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Huyện phải nâng cao giá trị của ngành khai thác, nuôi trồng hải sản. Quan tâm quản lý xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, có giải pháp phát triển đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên đi làm ăn xa. Ban Thường vụ Huyện ủy phải quan tâm rà soát, phát hiện bổ sung quy hoạch nhân sự, kiện toàn các chức danh sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021


Thái Hòa – triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thái Hòa – triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đạt nhiều kết quả tích cực


Thị uỷ Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thị uỷ Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Huyện uỷ Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiêm vụ năm 2022

Huyện uỷ Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiêm vụ năm 2022


Diễn Châu - tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Diễn Châu - tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Thành ủy Vinh tổng kết xây dựng Đảng, triển khai nhiêm vụ năm 2022

Thành ủy Vinh tổng kết xây dựng Đảng, triển khai nhiêm vụ năm 2022


Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021


Quỳnh Lưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Quỳnh Lưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021


Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021


Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021


Con Cuông kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Con Cuông kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021


Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm của huyện Con Cuông

Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm của huyện Con Cuông


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng


Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba

Diễn Châu tổng kết xây dựng Đảng và đón nhận Huân chươmg Lao động hạng Ba