Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Sáng 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo báo cáo đánh giá, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, ủng hộ, tạo điều kiện của Trung ương Đảng, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, kết quả trong những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cho thấy Nghệ An đã có những bước phát triển, chuyển biến tích cực, đúng hướng. Nghị quyết đã định hướng và mở ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, đặc biệt là trong khai thác các tiềm năng, lợi thế và phát huy nội lực để vươn lên.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện; cũng như về quan điểm, mục tiêu, đặc biệt là về một số chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phát triển. Về các bài học kinh nghiệm, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ, phát triển mảng văn hóa, thể thao; nhấn mạnh thêm vấn đề nguồn lực con người.. Đồng thời, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động,  một số mục tiêu về nước sạch; bổ sung đánh giá hoạt động của HĐND, UBND các cấp…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực đề nghị trong dự thảo báo cáo cần bổ sung thêm bài học kinh nghiệm trong việc tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong thời gian tới, cần quan tâm phát triển lĩnh vực y tế, xem y tế là trụ cột, động lực để Nghệ An phát triển toàn diện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đây là những ý kiến đóng góp tâm huyết, góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập lượng hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW thành 01 bảng phụ lục riêng, từ đó thể hiện rõ các mục tiêu đã đạt được hay chưa đạt được so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đối với các ý kiến khác, đề nghị Tổ biên tập tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp tới.

Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy