Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ, sáng 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến nghe báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại phiên họp, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa cho biết: Trong 4 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU; kết quả 02 năm thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”, huyện Nam Đàn đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực.

Nam Đàn đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Huyện đã tập trung xây dưng hạ tầng phục vụ du lịch; xây dựng 23 sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; xây dựng các mô hình du lịch mới; công tác quảng bá phát triển du lịch... Cơ cấu sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, chuỗi giá trị. Công nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ, công nghệ tiên tiến, sử dụng nhiều lao động gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái được ưu tiên phát triển. Các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giao thông nông thôn được tập trung xây dựng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Huyện cũng đã thực hiên tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính; tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị...

Công tác xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch được chú trọng, như tập trung xây dựng một số công trình hạ tầng quan trọng kết nối, phục vụ phát triển du lịch.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, Quyết định số 17/QĐ-TTg hệ thống chính trị của huyện đã chuyển động tốt; huyện đã huy động được sức dân, phát huy nội lực và ngoại lực để đầu tư phát triển. Diện mạo đô thị, nông thôn của huyện Nam Đàn đã có chuyển biến “xanh – sạch - đẹp” hơn, các giá trị văn hóa được bảo tồn; cơ cấu kinh tế đã có chuyển dịch; nhiều mô hình, các sản phẩm OCOP được xây dựng và nhân rộng…

Nhấn mạnh mục tiêu trong thời gian tới đó là tập trung xây dựng huyện Nam Đàn theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển văn hóa gắn với du lịch, vì vậy Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo đều phải bám vào nội dung này để “Nam Đàn phải giữ được hồn cốt của làng quê, văn hóa truyền thống của dân tộc, trở thành điểm đến đáng nhớ”. Bên cạnh đó, huyện Nam Đàn phải tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, các sản phẩm truyền thống.

Đ.A  

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX


Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện nền hành chính công vụ tỉnh Nghệ An


Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX lần thứ 5


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 5/2021


Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 4/2021


Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh uỷ giao ban với các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy