Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

1

Bùi Thanh An

 Chủ nhiệm

3841710

2

Vi Văn Sửu

Phó Chủ nhiệm, Chánh Thanh tra

3835372

3

Nguyễn Văn Trung

Phó Chủ nhiệm

3830295

4

Nguyễn Bồi Cơ

Phó Chủ nhiệm

3560693

5

Nguyễn Tất Lý

Phó Chủ nhiệm

3590829

6

Phan Hùng Sơn

Trưởng phòng

8902467

7

 

Văn thư

3841713

8

 

Máy FAX

3590829