Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

Chỉ thị nêu rõ, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn; địa hình phức tạp, với nhiều loại rừng khác nhau, diện tích rừng trồng Thông lớn. Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2021 diễn biến thời tiết rất phức tạp và bất thường, mùa hè nắng nóng gay gắt, khô hạn có thể kéo dài sẽ tác động rất lớn đến công tác bảo vệ rừng, nguy cơ xẩy ra cháy rừng rất cao. Nếu cháy rừng xảy ra sẽ gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, hủy hoại môi trường sinh thái và đời sống của người dân.

Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến cháy rừng và giảm thiểu số vụ cháy, thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ rừng.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện): Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó quan tâm, chỉ đạo thực hiện: Xây dựng, triển khai có hiệu quả phương án PCCCR năm 2021 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lâm nghiệp. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR năm 2021 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo các chủ rừng, UBND các xã rà soát kỹ và xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Chủ động tổ chức việc ký kết hiệp đồng lực lượng và phương tiện với các đơn vị Quân đội, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, để thống nhất cơ chế huy động lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn xẩy ra. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCCR tại các khu rừng trọng điểm, quản lý tốt các hoạt động canh tác nương rẫy; đốt xử lý thực bì trồng rừng; xử lý nghiêm các hành vi chặt phá và chuyển mục đích rừng trái phép. Các địa phương có rừng Thông cần tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa Thông, thực hiện nghiêm việc cấp phép khai thác, giám sát quy trình kỹ thuật khai thác, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, khai thác sai quy trình kỹ thuật. Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng và có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường các biện pháp tuần tra rừng, kiểm soát lửa rừng. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao phải duy trì quân số và trực 24/24 giờ hàng ngày tại Văn phòng Ban chỉ huy PCCCR các cấp, hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa. Giám sát và quản lý tốt việc mang lửa vào rừng, sử dụng lửa ven rừng và trong rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn đối với các hoạt động vui chơi giải trí, thăm viếng của du khách, đốt hương, đốt vàng mã có nguy cơ bén lửa gây cháy rừng. Trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hậu cần tại chỗ và trực tiếp chỉ huy chữa cháy kịp thời. Nếu xảy ra cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn theo hiệp đồng đã được ký kết và báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất. Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng. Có biện pháp bắt buộc phục hồi, trồng lại rừng sau khi bị cháy theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về cơ quan Thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT, số điện thoại hotline thường trực PCCCR 24/24h: 0238. 3842710) và UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ thị còn chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh với trách nhiệm là cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn, cơ quan phối hợp đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, chuyên nghiệp, kế hoạch và nguồn tài chính đảm bảo PCCCR hiệu quả đi kèm với công tác truyền thông chủ động, dự báo, cảnh báo sớm cháy rừng để người dân biết chủ động ứng phó, phòng ngừa.

Chỉ thị này được phổ biến đến địa bàn các thôn, bản, chủ rừng, kiểm lâm địa bàn trong toàn tỉnh để thực hiện.

Trần Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Hội LHPN: Một số kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới


Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị

Một số kết quả nổi bật của ngành du lịch sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hoàng Mai


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền