Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo ở Tân Kỳ

Những năm qua, các cấp ủy đảng ở Tân Kỳ đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Những giải pháp đã triển khai góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trên địa bàn, vun đắp lòng tin của nhân dân.

Tân Kỳ là địa phương miền núi, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn gốc dân cư đa dạng, nhiều thành phần dân tộc. Vì vậy, theo như trao đổi của lãnh đạo huyện, có những thời điểm trước đây, tình trạng mất đoàn kết diễn ra dẫn đến những diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước những yêu cầu đặt ra, dựa trên các quy định của Điều lệ Đảng, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đòi hỏi phải liên tục có những đổi mới, sáng tạo, dám cọ xát với thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Qua quá trình thực hiện, ở Đảng bộ Tân Kỳ có những cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân ghi nhận, cấp trên đánh giá cao.

Đơn cử trong công tác cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ giữ chức vụ trên 2 nhiệm kỳ (kể cả cấp phó), đồng thời chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại để phù hợp và tình hình thực tế của địa phương; xóa bỏ tư tưởng thụ động, yên vị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời khuyến khích, động viên để cán bộ phát huy năng lực, sở trường công tác.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở các đơn vị còn nhiều khó khăn, hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Giải pháp đầu tiên là Tân Kỳ cũng đã xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từng năm và cả từng giai đoạn, trong đó quan tâm tăng cường cán bộ cấp huyện về công tác tại các xã có nhiều khó khăn về công tác cán bộ, hệ thống chính trị hoạt động kém hiệu quả.

Theo đó, hiện nay, huyện miền núi này đã tăng cường về xã 6 cán bộ đảm nhận các chức vụ chủ chốt, trong đó có 3 đồng chí làm bí thư đảng ủy, 3 đồng chí làm chủ tịch UBND.

Ban Thường vụ Huyện ủy còn giao các ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, qua đó xác định 9 xã gồm: Đồng Văn, Tiên Kỳ, Phú Sơn, Hương Sơn, Tân Xuân, Tân Hợp, Tân Hương, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp có chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị còn nhiều khó khăn để giao các ban, ngành cấp huyện giúp đỡ.

Theo đó, Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban MTTQ huyện, phòng Nội vụ được giao chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện để giúp đỡ.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: “Các đơn vị được phân công giúp đỡ xây dựng kế hoạch thực hiện ở từng đơn vị cụ thể, chi tiết, với quan điểm yếu đâu bù đó, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn để từng bước xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Qua 3 năm thực hiện, đến nay chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước đổi mới và nâng lên. Năm 2018, xã Tân Xuân đã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã Đồng Văn, Tân Xuân được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7 đơn vị còn lại được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Hay đối với công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của các đồng chí cấp ủy viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, các ủy viên ban chấp hành đảng bộ từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách và định kỳ ngày 25 của tháng cuối quý phải báo cáo bằng văn bản kết quả giám sát về ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để tổng hợp, theo dõi.

Đối với việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm vi phạm, Tân Kỳ xác định chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trước khi ban hành quyết định kỷ luật, xử lý đúng người, đúng lỗi phạm.

Vì vậy, tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý, kỷ luật từ sau đại hội Đảng đến nay không phát sinh các trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, danh sách cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm bị thi hành kỷ luật được công bố trên phạm vi toàn huyện để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết.

Nguồn: baonghean.vn

Tin cùng chuyên mục

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019


Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý