Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thành phố Vinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, thành phố Vinh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo”.

Dân vận là trách nhiệm và thẩm quyền của cả hệ thống chính trị, dân vận trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, vận động tất cả mọi người dân, mọi người đều phải làm công tác dân vận, không phải “dân vận tốt” mà là “dân vận khéo”. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận kéo” đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân thành phố phố Vinh và ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, hiệu quả.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: Nhân dân Thành phố đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 9,54%. Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá và tương đối ổn định. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2019 đạt 88,5 triệu đồng. Có nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo” được triển khai và nhân rộng, như: mô hình làng nghề hoa, cây cảnh ở xã Nghi Ân, xã Nghi Liên cho thu nhập bình quân 100 - 150 triệu đồng/hộ-năm, có hộ cho thu nhập 800 triệu đồng - 1 tỷ đồng/năm; mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Nghi Kim, xã Nghi Liên và gần đây hình thành và phát triển nhiều mô hình tổ liên gia sản xuất, chăn nuôi theo hướng VietGap …

Lãnh đạo xã Hưng Đông - TP Vinh trao đổi với nhân dân khu vực giải phóng mặt bằng

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Giáo dục đào tạo thành phố Vinh luôn dẫn đầu toàn tỉnh cả về đại trà và mũi nhọn. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,001%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,41%. 100% dân số được dùng nước sạch. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay ở các khối/xóm dân cư như mô hình huy động nội lực sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại xã Nghi Kim với tổng giá trị  do dân đóng góp 4.024 triệu đồng; mô hình vận động nhân dân phường Hồng Sơn đóng góp xây dựng Nhà văn hóa khối 12, xây dựng đường giao thông, mương thoát nước, cấp nước máy, điện …

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thành phố Vinh đã tổ chức sắp xếp lại các đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; qua đó, giảm biên chế được giao, nâng cao đời sống cho người lao động. Quốc phòng an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Có nhiều mô hình điển hình “Dân vận khéo” được triển khai và nhân rộng, như: mô hình camera cộng đồng, đã huy động sức dân lắp đặt, vận hành hơn 1.500 mắt camera với số tiền trên 5 tỷ đồng. Hay, mô hình tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình, ứng xử văn minh tại trung tâm “một cửa” Công an Thành phố được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao … Cấp ủy, chính quyền thành phố luôn lấy dân là đối tượng phục vụ và để phục vụ dân, luôn gần gũi với nhân dân để thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí và thực hành dân chủ.

Trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận qua tác phẩm “Dân vận”, xem đây là điều kiện tiên quyết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hình thức tập hợp nhân dân phải hết sức đa dạng để đoàn kết mọi người, mọi lứa tuổi vào tổ chức; dân vận phải “không bỏ sót một người dân nào”. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác dân vận tại cơ sở; hướng mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân về cơ sở, theo phương châm “gần dân, sát cơ sở”. phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, tạo thành mạng lưới dân vận rộng khắp; nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, gắn với việc sơ tổng kết, biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Tăng cường công tác phối hợp giữa khối Dân vận với khối Măt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội xã hội trong việc thực hiện Đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 06 -ĐA/TU ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tất cả các cấp, các ngành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” một cách thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mụ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận của thành phố, nhất là ở cơ sở theo hướng chuyên sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có tác phong như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”./.

                                                  Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                    Phó trưởng ban TT Ban dân vận TU 

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19


Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất


Nghệ An yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các cuộc họp, hội nghị để phòng, chống dịch Covid-19

Nghệ An yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các cuộc họp, hội nghị để phòng, chống dịch Covid-19


Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An


Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thái Hòa gắn công tác nội chính, PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị


Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020

Tuổi trẻ Nghệ An dồn sức cho Tháng Thanh niên 2020


Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới


Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay cùng phòng chống dịch với tinh thần nhà nhà chống dịch, người người chống dịch

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay cùng phòng chống dịch với tinh thần nhà nhà chống dịch, người người chống dịch


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Các ngành các cấp phải nỗ lực cao nhất đảm bảo tiếp nhận bà con về cách ly trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Các ngành các cấp phải nỗ lực cao nhất đảm bảo tiếp nhận bà con về cách ly trên địa bàn tỉnh


Nghệ An lên phương án tiếp nhận công dân trở về từ Lào và các vùng dịch

Nghệ An lên phương án tiếp nhận công dân trở về từ Lào và các vùng dịch


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức ĐoànDiễn Châu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Diễn Châu tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở


Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Chính trị họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19