Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thi 05), Hội Nông dân Nghệ An đã triển khai thực hiện một cách tích cực, thường xuyên, đồng bộ, với nhiều cách làm mới.

Đặc biệt là đợt sinh hoạt “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo Bác. Điều quý nhất và đang ngày càng rõ hơn là thực hiện Chỉ thị 05 không đơn thuần là sự chấp hành mà còn là sự tự giác, tự tâm của mỗi cán bộ, hội viên. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống hội một cách nghiêm túc và tiến bộ theo từng năm, từng lĩnh vực.

Trước hết là tổ chức tốt việc quán triệt nội dung Chỉ thị 05 trong đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, vì đầu tiên là các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm vững được chuyên đề hàng năm thực hiện Chỉ thị 05 để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tạo lan tỏa trong hệ thống Hội. Đồng thời, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh (HND) chỉ đạo cán bộ hội các cấp chủ động tham gia học tập, nghiên cứu Chỉ thị cùng các chuyên đề theo sự triển khai của cấp ủy cùng cấp. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng, ban hành “Quy định chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Hội Nông dân tỉnh” với 5 nội dung, dễ nhớ, dễ vận dụng. Hàng năm, tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ, đảng viên cơ quan HND tỉnh đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ HND sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng vị trí, chức danh. Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức đảng trong cơ quan HND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện của đảng viên là Ủy viên BTV, cán bộ chuyên trách HND tỉnh. Chi bộ cơ quan HND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chọn làm điểm triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Quá trình thực hiện Chỉ thị, Hội nông dân tỉnh đã xác định 2 nội dung trọng tâm, (1) Noi gương Bác về đạo đức, phong cách; ( 2) Làm theo lời Bác dạy của Bác, nhất là những căn dặn của Người đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ đó hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm nâng cao tính hiệu quả phong trào nông dân, để nông dân hướng về tổ chức Hội nhiều hơn, và cuối cùng, để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh hơn. Hội Nông dân tỉnh đã thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ nông hội cùng cán bộ chuyên môn phải đi sát với nông dân để tuyên truyền, giải thích đôn đốc, giúp đỡ họ”; “…hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua, để làm mẫu cho dân, giúp dân”. Những chỉ giáo này thực sự là kim chỉ nam cho hoạt động của tổ chức Hội Nông dân. Thực hiện lời dạy đó, thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, bám sát tình hình của hội viên nông dân, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phong trào có ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, thường xuyên cụ thể hóa nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp với trình độ, nếp sinh hoạt của nông dân. Tuyên truyền cho nông dân chủ yếu thông qua hoạt động, qua mô hình, điển hình và thông qua các hình thức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung các vấn đề về sản xuất, đời sống của nông dân, chủ trương chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về phòng trừ dịch bệnh, quy trình sản xuất, thông tin thị trường.

Thứ hai, hiện nay, cơ cấu sản xuất trong khu vực nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nông thôn có nhiều thay đổi, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất đồng thời cũng chuyên môn hóa từng lĩnh vực sản xuất. Cho nên, nếp sản xuất, nếp sinh hoạt của nông dân cũng nhiều thay đổi. Để phù hợp tình hình đó, các cấp hội đã đẩy mạnh xây dựng, phát triển các chi hội nông dân, tổ hội nông dân theo nghề nghiệp. Trong hơn 2 năm qua, toàn tỉnh thành lập được 19 chi hội, 355 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây là hình thức phù hợp vừa từng bước khắc phục hạn chế về nội dung sinh hoạt hội, vừa nâng nhận thức, kiến thức liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân. Từ xây dựng, phát triển chi hội nông dân, tổ hội nông dân theo nghề nghiệp đã góp phần thúc đẩy thành lâp được 127 tổ hợp tác, 31 hợp tác xã  với hàng ngàn hội viên tham gia. Đây cũng chính là một trong những hoạt động trọng tâm thực hiện chủ trương của Đảng cũng như tư tưởng, mong muốn của Bác Hồ về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã  trong nông nghiệp, nông thôn.

Thứ ba, triển khai sâu rộng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 184.802 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp (riêng cấp tỉnh có 1.687 hộ, cấp Trung ương 314 hộ), trong đó có nhiều cá nhân điển hình có doanh thu đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm như: Hộ gia đình anh Nguyễn Hồng Cương, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai; gia đình ông Phan Đình Đường, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; gia đình anh Phạm Công Hải, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành.. Bên cạnh đó, phong trào đã khuyến khích, động viên các hộ nông dân sản xuất giỏi đảm nhận giúp đỡ các hộ nghèo. Hàng năm có hàng vạn hội viên được các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hướng dẫn và trao đổi thêm kinh nghiệm sản xuất, hàng trăm hộ nghèo được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng hành với nông dân, 5 năm qua hội nông dân các cấp trong tỉnh đã xây dựng hơn 2.500 mô hình kinh tế theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất quy mô tập trung, thúc đẩy liên kết hợp tác, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất. Có nhiều mô hình hiệu quả cao như mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu; trồng cam an toàn ở huyện Con Cuông, Anh Sơn, Yên Thành; chế biến hải sản ở thị xã Cửa Lò; Nuôi gà đen tại xã Mường Lống huyện Kỳ, HTX chăn nuôi gà tại huyện Thanh Chương; Chi hội nông dân chăn nuôi lợn và thuỷ sản ở Hưng Nguyên; mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt 3B tại Anh Sơn... Và để cụ thể, rõ việc trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh đã phát động các phong trào rất ý nghĩa như phong trào xây dựng “Vườn mẫu nông dân”, “Vườn chuẩn nông thôn mới”, phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn”. Chỉ hơn 2 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng được được 824 “ Hàng cây Nông dân ơn Bác” với tổng chiều dài 240,2 km và 26 vườn cây với diện tích là 31 ha; xây dựng được 103 vườn chuẩn nông thôn mới và 785 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm các cấp hội trực tiếp mở và phối hợp mở hơn 200 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 7000 lao động nông thôn; phối hợp mở khoảng hơn 1.100 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; cung ứng cho nông dân gần 18.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm...Thời gian gần đây Hội nông dân các cấp đang đẩy mạnh hoạt động kết nối hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ nông sản. Đây là những cách làm hiệu quả của Hội, hướng chăm lo phát triển sản xuất của nông dân, thể hiện trách nhiệm “…hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua, để làm mẫu cho dân, giúp dân” như lời Bác Hồ dạy trong Bài báo Dân vận của Người.

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội nông dân và hội viên, nông dân tỉnh nhà đã có rất nhiều việc làm tốt, mô hình, cách làm hiệu quả. Thời gian tới, thực hiện Kết luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa, Hội nông dân sẽ quyết tâm cao hơn trong công tác, từ sự tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm dày thêm thành tích, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà./.

                                                                                     Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                                      Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ


"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003


Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo


Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai


Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu


Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội