Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm của huyện Con Cuông

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng trên địa bàn huyện Con Cuông đạt 5% so với cùng kỳ, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.676 tỷ đồng, tăng 5,05% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục đạt được kết quả khá, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 18,528 tỷ đồng bằng 90,74% dự toán tỉnh giao. Thường xuyên đôn đốc các xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, trong đó tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã Bồng Khê, Yên Khê, Chi Khê; nâng tiêu chí đối với những xã còn lại và tập trung xây dựng 6 thôn bản đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021 có 01 xã tăng thêm 1 tiêu chí (Mậu Đức), bình quân tiêu chí/xã đạt 12,17 tiêu chí (tăng 0,09 tiêu chí so với đầu năm), 6 thôn bản đều triển khai tăng từ 1-2 tiêu chí so với đầu năm đăng ký.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và thông tin tuyên truyền được tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống Covid-19, lễ kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên miền Tây xứ Nghệ và kỷ niệm ngày văn hóa dân tộc thiểu số tại xã Môn Sơn. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục; 13/13 xã, thị đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trở lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đang được kiểm soát tốt. Duy trì, thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, không phát sinh các điểm nóng.

Trong 9 tháng, tình hình tư tưởng trên địa bàn ổn định. Huyện tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền về sản xuất vụ hè thu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII, biểu dương khen thưởng các điển hình học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt của huyện và các tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi huyện năm 2021. Công bố cuốn “Dư địa chí huyện Con Cuông”. Triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021, đã mơ 53 lớp với 5.777 học viên đối tượng đảng, sơ cấp, trung cấp chính trị và các chuyên đề khác.

Huyện tập trung tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Ban thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ huyện Con Cuông năm 2020 có chất lượng. Chỉ đạo thành lập chi bộ công an xã tại 13/13 xã, thị trấn. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp. Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, hiệp y với các cơ quan cấp tỉnh về công tác cán bộ 07 đồng chí; thực hiện quy trình điều động, đề bạt, bổ nhiệm bổ nhiệm 47 cán bộ lãnh đạo quản lý các ban, ngành, các tổ chức cơ sở đảng. Xét kết nạp 105 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tập trung vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện xây dựng được 186 mô hình “dân vận khéo” có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Duy trì giao ban khối dân vận định kỳ kịp thời, chất lượng, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy hai cấp tổ chức kiểm tra 35 tổ chức đảng, 85 đảng viên, giám sát 26 tổ chức đảng, 142 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 01 tổ chức đảng và 09 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó 06 đảng viên có vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật. Xem xét, thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm (11 khiển trách, 4 cảnh cáo, 4 khai trừ). Thực hiện giao ban khối nội chính định kỳ đảm bảo thời gian, chất lượng. Sau các hội nghị giao ban, kịp thời ban hành kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Huyện ủy tiếp nhận 17 đơn thư; Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 54 đơn thư của công dân và đã giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện và cơ sở luôn vững mạnh.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, huyện xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai, đó là: Thực hiện tốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tập trung rà soát, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, các chương trình, đề án theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh tiến độ quy hoạch chung xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng sinh thái, du lịch. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn; tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai việc sưu tầm, chỉnh lý, bổ sung cuốn “lịch sử Đảng bộ huyện Con Cuông giai đoạn 1931 - 2020” lần thứ nhất. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch. Tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021; tổng kết công tác xây dựng Đảng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.                                                      

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất


Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên

Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên


Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022


Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW


Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2021


Thái Hòa – triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thái Hòa – triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đạt nhiều kết quả tích cực


Thị uỷ Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thị uỷ Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022


Huyện uỷ Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiêm vụ năm 2022

Huyện uỷ Yên Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiêm vụ năm 2022


Diễn Châu - tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Diễn Châu - tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Thành ủy Vinh tổng kết xây dựng Đảng, triển khai nhiêm vụ năm 2022

Thành ủy Vinh tổng kết xây dựng Đảng, triển khai nhiêm vụ năm 2022


Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021


Quỳnh Lưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Quỳnh Lưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021


Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021