Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 03/12/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối và các đồng chí cán bộ chuyên quản của các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Đức Cường, UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo và cán bộ cốt cán Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2019, với tinh thần đoàn kết, cộng sự, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Thường trực, BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.  Cụ thể: Ban Nội chính đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Quy định số 11- QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; chủ trì, phối hợp đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các ngành chức năng xử lý và giải quyết 23 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy sơ, tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020... Đồng thời lãnh đạo triển khai 04 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chỉ đạo tham mưu xử lý 1082 đơn thư; chủ động phát hiện và tham mưu xử lý 04 vụ việc, vụ án về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thi đua chuyên đề do Ban Nội chính TW phát động. Bên cạnh đó, năm 2019, ban Nội chính đã tiếp nhận và xử lý 1.156 đơn thư, tham mưu chuẩn bị nội dung và giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì được 8 kỳ tiếp công dân. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp phục vụ báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX....

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu về dự đã  đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2019 đồng thời nhấn mạnh Ban Nội chính cần thể hiện hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác nội chính và PCTN, trong đó chú trọng đến những vấn đề phức tạp, trọng điểm ở các địa phương để công tác tham mưu sắc bén, hiệu quả; cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vụ án, vụ việc được Thường trực, BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của tập thể lãnh đạo Ban nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tỏng thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến, nội dung góp ý của các đại biểu, đồng chí Lê Đức Cường- UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện kiểm điểm tập thể, cá nhân một cách đầy đủ, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như có định hướng tốt hơn trong năm 2020 để tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng cán bộ công chức xây dựng  tập thể đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vài trò trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp./.

 

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020


Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy


Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng

Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng


Tổng kết công tác dân vận, năm “Dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng kết công tác dân vận, năm “Dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 01/2020


Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng

Tọa đàm về công tác tuyên truyền miệng