Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sáng ngày 07/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10 năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí: Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự

Đánh giá công tác báo chí tháng 9, các cơ quan báo chí đã thông tin sôi động, tích cực, bám vào định hướng, tuyên truyền, phản ánh có hiệu quả. Lĩnh vực thời sự - chính trị là mảng tuyên truyền đậm nét nhất như: Các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Trung ương tại Nghệ An; các cuộc họp của tỉnh (họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh), đặc biệt là Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh; các lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền phản ánh việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; thực hiện việc sáp nhập xóm, khối; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 2993-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An… Lĩnh vực kinh tế được các cơ quan báo chí tập trung, nhiều bài viết có chiều sâu phân tích, phản ánh kinh tế 9 tháng đầu năm (kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp 3 tháng cuối năm). Trong tháng, các cơ quan báo chí tiếp tục tiếp tục làm tốt vai trò phản biện, giám sát của mình như đã chỉ ra những bất cập, khó khăn trong quản lý, điều hành về kinh tế - xã hội: Quản lý các công trình, dự án (nhất là chung cư); lạm thu trong trường học; hoạt động giao thông vận tải; vấn đề bảo vệ môi trường…

Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 06 văn bản chỉ đạo kiểm tra các vấn đề báo chí phản ánh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 14 văn bản chỉ đạo xử lý 20 vấn đề báo chí nêu.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Chu Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin về kết quả thanh tra toàn diện các công trình chung cư trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng. Trong trao đổi, thảo luận có 09 ý kiến phát biểu của các nhà báo về các vấn đề như: Công tác tổng hợp thông tin báo chí, cung cấp thông tin trước giao ban; công tác quản lý xây dựng nhà chung cư và lập lại trật tự trên lĩnh vực này; việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi…

Đ/c Kha Văn Tám phát biểu

Định hướng tuyên truyền trong tháng 10, đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các công việc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp cụ thể là: Các văn bản triển khai cho đại hội (Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các hướng dẫn, thông tri tổ chức đại hội, nội dung, nhân sự…). Tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là các chỉ tiêu đạt, khó đạt của từng địa phương. Thông tin, tuyên truyền về Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền hướng tới các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng: Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy; Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); 74 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu IV (15/10); 89 năm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam… Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm (thu thuế, sản xuất của người dân, kinh doanh của doanh nghiệp…). Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới; cải cách hành chính; công tác an sinh xã hội… Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí.

Quang Minh 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến


Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020


Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng

Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020


Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12


Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị