Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Ngày 22/11/2019, Lớp bồi dưỡng có 60 học viên, chia thành 05 tổ (mỗi tổ 12 học viên) đã tiến hành đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Thực hiện chương trình học tập của Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019, từ ngày 22/11 - 26/11/2019 Lớp sẽ đi thực tế tại 05 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 05 huyện, 10 xã trong tỉnh.

Ngày 22/11/2019, Lớp bồi dưỡng có 60 học viên, chia thành 05 tổ (mỗi tổ 12 học viên) đã tiến hành đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh gồm: Tổ 1 đi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 2 đi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ 3 đi Sở Y tế, tổ 4 đi Sở Văn hóa - Thể thao, Tổ 5 đi Ban Dân tộc. Tham gia cùng các Đoàn học viên có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tổ Giúp việc Lớp bồi dưỡng.

Nội dung nghiên cứu của Đoàn học viên chủ yếu nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động chung của đơn vị; kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) và 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi làm việc, các Đoàn học viên nêu ra những vấn đề khó khăn, bức xúc mà dư luận và người dân cần quan tâm hiện nay đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để thảo luận đồng thời tiếp thu toàn bộ nội dung làm việc để xây dựng báo cáo thu hoạch cuối khóa; qua buổi làm việc Đoàn học viên cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của đơn vị năm 2020 và những năm tiếp theo.

Làm việc tại sở Tài Nguyên và Môi trường, Đoàn học viên đã thảo luận sôi nổi, thực chất, có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi trong đó tập trung các nội dung: Những khó khăn, vướng mắc hiện nay, những nội dung cần phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các huyện, thành, thị và các sở, ngành liên quan; việc chuyển các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về Sở có những thuận lợi, khó khăn gì, các giải pháp giải quyết lao động…vv. Đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Lớp cùng tham dự và đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, các giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019.

Nguyễn Văn Tuyên

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường