Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Trải qua 92 năm hình thành và phát triển (01/8/1930 - 01/8/2022), toàn ngành tuyên giáo Việt Nam, trong đó có ngành tuyên giáo Nghệ An đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp Nhân dân đứng lên làm cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Nghệ An luôn có ý thức đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới nội dung công tác theo hướng chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệu quả gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công, ban tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các chỉ thị, đề án về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ đúng tiến độ, đảm bảo quy trình, triển khai sâu rộng trong các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân. Tập trung nghiên cứu, bám sát triển khai có hiệu quả, đảm bảo lộ trình chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên Đại hội Đảng các cấp thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện 4 đề án, 01 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng lần thứ XIII. Các ban tuyên giáo cấp huyện, thành, thị tham mưu cấp ủy thực hiện các chỉ thị, đề án để triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ có chất lượng. Đến nay, các nội dung cơ bản đã được triển khai đúng tiến độ thời gian, đảm bảo quy trình các bước thực hiện, tổ chức xây dựng kế hoạch, thành lập các ban chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân.

Thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại Nghệ An, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh tập trung tuyên truyền và hướng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương về công tác phòng, chống dịch; lập các tổ nhóm tuyên truyền phòng chống Covid-19, tăng cường ứng dụng công nghệ để thông tin kịp thời, rõ ràng đến người dân; phối hợp chia sẻ thông tin về tình hình dịch tễ giữa các địa phương để thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo; triển khai tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan; tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch. Thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt và sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, tuyên giáo các cấp đã tập trung tuyên truyền người dân các biện pháp thích ứng, các hoạt động học tập, lao động, sản xuất nhằm nhanh chóng ổn định, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Dấu ấn nổi bật của ngành tuyên giáo toàn tỉnh trong thời gian qua đó là đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Toàn ngành đã triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi, tổ chức cho các nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp; cán bộ, đảng viên; văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí… Nhiều cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả thiết thực như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu qua internet, tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức cầu truyền hình, quay video, xây dựng các bài giảng tải lên các nhóm, làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm… Hình thức học tập được đổi mới, có thảo luận và làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm qua internet...

 Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, ngành tuyên giáo đã triển khai thực hiện nhiều hình thức như: chuyển tải thông tin qua hộp thư điện tử; xây dựng đề cương tuyên truyền các chuyên đề để phát trên hệ thống truyền thanh của địa phương; tổ chức hội nghị trực tuyến; thông tin điện thoại; tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ thông tin, tạo lập các trang fanpage, các nhóm zalo, facebook… để truyền tải thông tin, nội dung các bài giảng nghị quyết. Một số địa phương miền núi khắc phục khó khăn trong điều kiện trực tuyến chỉ mới điểm cầu của huyện đã tổ chức quay video các bài giảng, chương trình học tập Nghị quyết của Trung ương, tỉnh tổ chức, phát lại cho nhân dân các xã, thôn bản học tập… Đến nay toàn tỉnh có trên 400 điểm cầu trực tuyến cấp huyện phục vụ các hoạt động học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, hoạt động báo cáo viên... Thực hiện hiệu quả, chủ động việc biên soạn đề cương tuyên truyền về các vấn đề mới, nóng, phức tạp phát trên hệ thống phát thanh cơ sở như: Tình hình dịch bệnh, tôn giáo, góp phần thông tin nhanh, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quản lý, định hướng báo chí có nhiều đổi mới trong cách làm, nội dung, hình thức giao ban báo chí, trong đó chú trọng tăng tính tương tác, trao đổi tại hội nghị, có chất vấn, giải trình và kết luận, định hướng từng vấn đề cụ thể. Công tác thông tin báo chí chủ động, điểm báo hàng ngày, hàng tuần, tháng và quý nên việc tham mưu phản ứng các điểm nóng rất kịp thời, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử lý hiệu quả các phát sinh phức tạp xảy ra.

Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội có nhiều đổi mới, đa dạng cách thức, hình thức nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội như: qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý, hội nghị báo cáo viên các cấp, các cuộc họp, sinh hoạt của các đoàn thể, các đảng ủy trực thuộc; nắm bắt tình hình trực tiếp xuống cơ sở, hệ thống thông tin liên lạc; qua hệ thống cán bộ, quần chúng Nhân dân; qua điều tra bằng phiếu hỏi, mạng internet... Nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động Ban Chỉ đạo 35 đã đổi mới linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện và yêu cầu mới. Duy trì và phát triển hệ thống các trang websites, fanpage, facebook, youtube... cùng với cơ quan báo chí của tỉnh tạo thành mạng lưới truyền thông rộng rãi để phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Riêng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã xây dựng và quản trị 01 trang thông tin điện tử mỗi ngày có từ 3.000 - 20.000 lượt người vào đọc; thành lập 08 trang fanpage cộng đồng, mỗi fanpage thu hút từ 3.000 - 26.000 lượt theo dõi; 25 tài khoản facebook; 05 nhóm kín của Ban Chỉ đạo, nhóm chuyên gia, cộng tác viên kết nối với lực lượng 35 trong toàn tỉnh trên Facebook, Zalo, Mocha35. Cấp huyện xã có trên 1000 trang thông tin để trao đổi thông tin đa chiều, đồng thời định hướng chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh hàng tuần, hàng tháng, đặc biệt là khi có những sự việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai học tập và làm theo với nhiều cách làm mới, sáng tạo như gắn việc học tập Bác với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập với việc nêu gương người đứng đầu; với việc xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình cải cách hành chính; với phát huy nội lực, tạo bứt phá trong thu hút đầu tư… Triển khai hướng dẫn đảng viên đăng ký học tập và làm theo gắn với các quy định về nêu gương của người cán bộ, đảng viên; với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ mẫu mực, có uy tín trong Nhân dân… (Tiêu biểu như Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã xây dựng được 338 mô hình, điển hình Dân vận khéo gắn với điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh)... Từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 180 mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã (mô hình điểm đầu tiên trong toàn quốc); gần 500 mô hình dân vận khéo, cải cách hành chính tại các đơn vị hành chính trong toàn tỉnh…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo quy trình, đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch. Trên cơ sở các đánh giá sơ, tổng kết, toàn ngành đã kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp, phương hướng, các kết luận để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Công tác lý luận được toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả: Bám sát nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII để xây dựng chương trình hành động. Chủ động cập nhật, bổ sung nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp, những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà vào giáo án, bài giảng của các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận theo hướng gắn lý luận vào giải quyết những vấn đề địa phương, cơ quan, đơn vị…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành tuyên giáo Nghệ An tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các lĩnh vực công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các đề án trong lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, các phương tiện thông tin Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo và các hình thức tuyên truyền khác để nâng cao tính hiệu quả và kịp thời trong công tác tuyên giáo. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở có phẩm chất, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới.

                                                 Hiền Lương 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng