Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng Ban

 

2

Kha Văn Tám

Phó Ban Thường trực

 

3

Trần Quốc Khánh

Phó Ban

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6