Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác tuyên giáo cho toàn ngành năm 2019

Từ ngày 19 đến 21/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Có 350 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng, phó ban, chuyên viên ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, phó giám đốc và giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị, trưởng ban tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo các cấp. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác tuyên giáo liên hệ với thực tế ở địa phương, đơn vị, nêu các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở để cùng thảo luận, trao đổi về nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Trong vòng 3 ngày, các thành phần tham gia tập huấn được nghe 5 chuyên đề do các báo cáo viên Trung ương trình bày: “Nghệ thuật, kỹ năng tuyên truyền miệng và quán triệt nghị quyết của Đảng” (PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); “Nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại trong tình hình mới” (nhà báo Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông); “Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở cấp huyện và cơ sở” (PGS.TS Vũ Hào Quang, Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền); “Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập và tổ chức quản lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ địa phương” (PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); “Tổng quan công tác khoa giáo Đảng và một số vấn đề đặt ra” (TS Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương).

Thông qua việc học tập, nghiên cứu, các đại biểu được bổ sung thêm những kiến thức về các lĩnh vực của công tác tuyên giáo đang được quan tâm hiện nay như: Hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền miệng; công tác thông tin đối ngoại; dư luận xã hội; công tác khoa giáo và lịch sử Đảng.

Bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần tham gia nghiêm túc, đầy đủ của các cơ quan, đơn vị; các thông tin, kiến thức, kỹ năng mà các báo cáo viên cung cấp cho hội nghị bổ ích, thiết thực. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian sắp tới, cần quan tâm tập trung tuyên truyền về Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát động đợt cao điểm thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, bám sát các hướng dẫn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Thông tin, tuyên truyền về phòng chống hạn hán, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống cháy rừng. Rà soát, đánh giá lại việc triển khai một số nội dung trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), có giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Các địa phương, đơn vị chủ động tập huấn cho cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở. Qua việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề này góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy trong lĩnh vực này, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trần Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng


Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020


Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020

Giao ban công tác Tuyên giáo năm 2020


Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ở Tân Kỳ

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ở Tân Kỳ


Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An


Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An


Bảo tồn và lan tỏa giá trị của làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bảo tồn và lan tỏa giá trị của làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11