Banner Ban tuyên giáo sub-site-1
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác tuyên giáo cho toàn ngành năm 2019

Từ ngày 19 đến 21/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Có 350 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng, phó ban, chuyên viên ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, phó giám đốc và giáo vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị, trưởng ban tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo các cấp. Đây cũng là dịp để các cán bộ làm công tác tuyên giáo liên hệ với thực tế ở địa phương, đơn vị, nêu các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở để cùng thảo luận, trao đổi về nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Trong vòng 3 ngày, các thành phần tham gia tập huấn được nghe 5 chuyên đề do các báo cáo viên Trung ương trình bày: “Nghệ thuật, kỹ năng tuyên truyền miệng và quán triệt nghị quyết của Đảng” (PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); “Nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại trong tình hình mới” (nhà báo Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông); “Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở cấp huyện và cơ sở” (PGS.TS Vũ Hào Quang, Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền); “Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập và tổ chức quản lý, xuất bản Lịch sử Đảng bộ địa phương” (PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); “Tổng quan công tác khoa giáo Đảng và một số vấn đề đặt ra” (TS Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương).

Thông qua việc học tập, nghiên cứu, các đại biểu được bổ sung thêm những kiến thức về các lĩnh vực của công tác tuyên giáo đang được quan tâm hiện nay như: Hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền miệng; công tác thông tin đối ngoại; dư luận xã hội; công tác khoa giáo và lịch sử Đảng.

Bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần tham gia nghiêm túc, đầy đủ của các cơ quan, đơn vị; các thông tin, kiến thức, kỹ năng mà các báo cáo viên cung cấp cho hội nghị bổ ích, thiết thực. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian sắp tới, cần quan tâm tập trung tuyên truyền về Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát động đợt cao điểm thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, bám sát các hướng dẫn để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Thông tin, tuyên truyền về phòng chống hạn hán, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống cháy rừng. Rà soát, đánh giá lại việc triển khai một số nội dung trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), có giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Các địa phương, đơn vị chủ động tập huấn cho cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở. Qua việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề này góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy trong lĩnh vực này, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trần Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11


Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo

Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền biển, đảo


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ cơ sở

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn công tác khoa giáo cho cán bộ cơ sở


Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí Trưởng phòng chuyên môn


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm


Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 9

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 9


Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng Mỹ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng Mỹ


Sau 01 năm triển khai chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Sau 01 năm triển khai chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện


Phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực

Phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực