Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

1

Hồ Phúc Hợp

Trưởng ban

3841712

2

Lê Đình Lý

Phó ban, Giám đốc Sở Nội vụ

3835377

3

Lê Quốc Khánh

Phó trưởng Ban thường trực

3848581

4

Hồ Đăng Tài

Phó trưởng Ban

3.835.377

5

Hồ Lê Ngọc

TUV, Phó trưởng Ban

3837319

6

Ngô Đình Viện

Trưởng phòng

3564820

7

Lê Văn Lĩnh

Phó phòng

3592464

8

 

Văn thư

8417703

9

 

Máy FAX

3835651