Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo một số địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quan điểm phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển, tổ chức, sắp xếp không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.... Quy hoạch hướng đến mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước. Định hướng phát triển trọng tâm của tỉnh gồm 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và KKT Đông Nam mở rộng. Mặt khác, tỉnh xác định có 3 đột phá chiến lược, 4 hành lang kinh tế (hành lang kinh tế ven biển phía Đông, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7, hành lang kinh tế Quốc lộ 48A), 5 lĩnh vực trụ cột phát triển và 6 trung tâm đô thị. Dự thảo Quy hoạch cũng đã đưa ra phương án phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phương án đối với các hoạt động quốc phòng, an ninh; phương án tổ chức không gian kinh tế - xã hội, các khu chức năng; phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; đề xuất danh mục dự án trọng điểm; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch cũng đã xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch...

Góp ý vào Dự thảo Quy hoạch, các đại biểu đã cho ý kiến về định hướng về ưu tiên phát triển hệ thống đô thị; quy hoạch hạ tầng giao thông; phát triển kinh tế biển; lộ trình chuyển đổi số; phương án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự chuẩn bị trong việc lập Quy hoạch tỉnh của các cơ quan, đơn vị liên quan. Về cơ bản, đồng chí đồng tình cao với cách tiếp cận của bản Dự thảo Quy hoạch, quan điểm và tư duy phát triển được trình bày chi tiết, tuy nhiên trong đó cần có phần giải quyết những vấn đề bất lợi của Nghệ An về địa lý, địa hình, hạ tầng logistics, xuất phát điểm... Ngoài việc khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh thì Quy hoạch cũng cần tiếp cận theo hướng khắc phục những bất lợi, khó khăn trong thực tiễn. Trong việc lựa chọn ưu tiên phát triển, đồng chí đồng thống nhất với cách tiếp cận không chọn một hoặc một vài lĩnh vực mà chọn từng vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan cần quan tâm, có phương án giải quyết xung đột giữa không gian kinh tế với không gian hành chính, cùng với đó giải quyết xung đột giữa việc mở rộng địa giới hành chính với phát triển đô thị; tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Quy hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Trần Thị Thanh Mơ 

 

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26


Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh


Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4