Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

Sáng 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10/2020 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch  tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nội dung quán triệt gồm: Chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 và Chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; việc tổ chức các hội nghị sẽ thực hiện ở 3 cấp: tỉnh, huyện (tương đương) và cấp cơ sở; về thời gian, thời lượng tổ chức hội nghị: đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được tổ chức hội nghị trong 1 ngày, ngay trong tháng 11/2020, cấp huyện tổ chức trong 1 ngày, hoàn thành trước 30/12/2020, cấp cơ sở trong 1 buổi, hoàn thành trước 30/1/2021.

Đặc biệt, theo kế hoạch, bí thư, thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt Nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Nếu mời báo cáo viên cấp trên thì báo cáo viên chỉ giới thiệu Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh; còn kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết phải do bí thư, chủ tịch, thủ trưởng các địa phương, đơn vị, triển khai.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo Kế hoạch; đồng thời thảo luận, đề xuất cân  nhắc tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến từ tỉnh về đến cấp huyện và tương đương đối với những nơi có điều kiện.

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo Kế hoạch, đồng thời đề nghị đối với thành phần tham gia học tập, quán triệt ở cấp tỉnh, cấp huyện cần lưu ý bổ sung thêm các đồng chí là chủ tịch HĐND không tham gia cấp ủy khóa mới. Một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đóng trên địa bàn thành phố Vinh kết nối trực tuyến với Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp tỉnh để nghe các nội dung quán triệt, đồng thời ngay sau đó, các đảng bộ tiếp tục quán triệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội; cho ý kiến về việc xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung khác.

Trần Thị Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025


Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 9

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 9


Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 7

Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 7


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy


Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 5


Hội nghị trực tuyến bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4/2021


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 3

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 3


Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2/2021


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2020