Số/Ký hiệu văn bản 134-KL/TU
Ngày ban hành Mar 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn
Nội dung

KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ

cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả


Tài liệu đính kèm