Số/Ký hiệu văn bản 2383-QĐi/TU
Ngày ban hành Oct 30, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu QUY ĐỊNH: khung tiêu chí, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ và tập thể lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nội dung

Tài liệu đính kèm