Số/Ký hiệu văn bản 2384-QĐi/TU
Ngày ban hành Oct 30, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu QUY ĐỊNH: về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
Nội dung

Tài liệu đính kèm