Số/Ký hiệu văn bản 27-CT?TU
Ngày ban hành Mar 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đắc Vinh
Trích yếu CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
Nội dung

Tài liệu đính kèm