Số/Ký hiệu văn bản 2382-QĐi/TU
Ngày ban hành Oct 30, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu QUY ĐỊNH: tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong quân đội nhân dân
Nội dung

Tài liệu đính kèm