THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
VĂN KIỆN ĐẢNG
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
526-QĐ/TU 02/06/2016 QUY ĐỊNH Quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An
02-HD/TU 13/04/2017 HƯỚNG DẪN về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo
5645-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân
5644-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân
5643-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
5642-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân
5641- QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung l
5640 -QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước sở hữu trên 50%
5639-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp
5638-QĐ/TU 21/10/2014 QUY ĐỊNH Nội dung, phương pháp đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
Đảng bộ tỉnh Nghệ An